Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ivans Jānis Mihailovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Psiholoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija

Mērķis

Veicināt studentu izpratni par psihologu profesionālās darbības, cilvēktiesību un darba pamatiem līmenī, kas atbilst augstākās izglītības prasībām psihologa specialitātē, veidojot priekšstatu par psihologu profesionālās darbības, cilvēktiesību un darba normu un principu ietekmi uz personas (klienta) un darba devēja, darba devēja un valsts, personas un valsts attiecībām, akcentējot cilvēktiesību standartu ievērošanu profesionālajā saskarsmē un darbā ar klientiem.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti pārzina normatīvos aktus un pamatliteratūru un izprot tiesību nozīmi psihologa profesionālajā darbā.

Prasmes

Studenti spēj identificēt un kritiski analizēt problēmsituāciju psihologa profesionālajā darbībā, sameklējot nepieciešamo regulējumu un pamatojot savu viedokli.

Kompetences

Studenti spēj pielietot savas zināšanas tiesību jomā, lai atrisinātu praktisku gadījumu (kāzuss), kas ir saistīts ar psihologa profesionālo darbību, ievērojot normatīvo aktu prasības.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Psiholoģija, LFPSb6BakalaursObligāts
Psiholoģija, PSb6BakalaursObligāts