Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Lāsma Reide
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Sociālā psiholoģija

Mērķis

Attīstīt studentiem izpratni par socioloģijas teorijām, sociālās psiholoģijas pamatjēdzieniem, cilvēka socializācijas procesu un sociālās vides ietekmi, kā arī par psiholoģijas zinātni, tās saikni ar citām zinātnēm, cilvēka kognitīvo un emocionālo sfēru un personību.

Priekšzināšanas

Vidusskolas līmeņa zināšanas sociālajās zinātnēs.

Rezultāti

Zināšanas

Iegūst zināšanas par socioloģijas teorijām, sociālās psiholoģijas pamatjēdzieniem, cilvēka socializācijas procesu, kā arī par psiholoģijas zinātni, pētīšanas metodēm, vēsturi, cilvēka kognitīvo un emocionālo sfēru, personību.

Prasmes

Iegūst prasmes orientēties socioloģijas teorijās, sociālās psiholoģijas pamatjēdzienos un cilvēka socializācijas procesa dinamikā, kā arī vispārīgās psiholoģijas pamatjēdzienos, cilvēka kognitīvās un emocionālās sfēras, personības pamatjēdzienos.

Kompetences

Analizē indivīda socializācijas un personības attīstības procesus, izprotot vispārīgās psiholoģijas, kognitīvo, emocionālo un personības procesu pamatjēdzienus.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF1BakalaursObligātsLāsma Reide
Māszinības, LFMZFb1BakalaursObligātsSintija Lielšvāgere-Endele
Vecmāte, MZFVb1BakalaursObligātsKristaps Circenis, Lāsma Reide