Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Gunta Ancāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Dot studentiem nepieciešamās zināšanas un pamatprasmes terapeitisku ārsta - pacienta attiecību veidošanā un psihoterapijas pamatelementu izmantošanā.

Priekšzināšanas

Priekšzināšanas studiju kursos: Psihiskā veselība (1. st.g.), Psihosomatiskā medicīna (4. st.g.).

Rezultāti

Zināšanas

Spēs analizēt ārsta - pacienta attiecību veidošanas nianses no terapeitiskā un ētiskā viedokļa; spēs analizēt psihoterapeitiskos ārstēšanas veidus un iespējas; spēs interpretēt dažādus psihoterapijas veidus – indikācijas, kontrindikācijas.

Prasmes

Studenti spēs demonstrēt atbalstošu terapeitisku attiecību veidošanas prasmes.

Kompetences

Analizēt ārsta - pacienta attiecību terapeitiskos aspektus un pielietot tos klīniskajā praksē.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF10MaģistrsObligātsElīna Zelča, Oļegs Plesunovs, Artūrs Utināns, Jana Grīnberga
Medicīna, SSNMF10MaģistrsObligātsOļegs Plesunovs, Elīna Zelča, Rutger Jan van der Gaag, Jana Grīnberga, Aleksandra Gromova
Pediatrija, MFp10MaģistrsObligātsElīna Zelča, Oļegs Plesunovs, Artūrs Utināns, Jana Grīnberga
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz10MaģistrsObligāts
Medicīna, MF9MaģistrsObligāts