Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Gunta Ancāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par psihiskās veselības kritērijiem un to lomu fizisko traucējumu un slimību profilaksē.

Priekšzināšanas

Zināšanas par centrālās nervu sistēmas anatomiju, normālo un patoloģisko fizioloģiju.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa apguves studējošie spēs izprast un aprakstīt somatizācijas etiopatoģenētiskos procesus, biežākos psihiskos (emocionālos) etioloģiskos faktorus.

Prasmes

Studenti spēs analizēt somatizācijas aspektus, klīniskajos pacientu gadījumos.

Kompetences

Izprast un analizēt traucējumu un slimību multifaktoriālo raksturu, diagnostikas kritērijus, kombinētas terapijas nepieciešamību.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF8MaģistrsIerobežota izvēleLaura Valaine, Elīna Zelča, Gunta Ancāne
Medicīna, SSNMF8MaģistrsIerobežota izvēleRutger Jan van der Gaag, Gunta Ancāne
Medicīna, SSNMFz7MaģistrsIerobežota izvēleRutger Jan van der Gaag, Jana Grīnberga
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF7MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMF7MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMFz8MaģistrsIerobežota izvēle