Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Liāna Deklava
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Klīniskā psiholoģija

Mērķis

Iegūt zināšanas par psihoterapijas pieejām un terapeitisko procesu, veicināt pamatprasmju attīstību terapeitiskās komunikācijas veidošanā.

Priekšzināšanas

Personības psiholoģija, Attīstības psiholoģija, Saskarsmes psiholoģija, Psihosociālās vajadzības.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti prot aprakstīt psihoterapijas pieejas, psihoterapijas organizācijas procesu, raksturo terapeitisko attiecību un terapeitiskās vides veidošanas nosacījumus

Prasmes

Studenti pilnveido prasmi izvērtēt sociālā gadijuma klienta psihosociālās vajadzības garīgās veselības uzlabošanai, pilnveido prasmi integrēt Psihosociālās konsultēšanas un atbalsta sniegšanas principus sociālā darbā

Kompetences

Pilnveido kompetenci veikt sociālo darbu ar gadījumu, izmantojot psihosociālo konsultēšanu un terapeitisko attiecību pamatprincipus

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.