Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Ieva Puzo
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sociālā antropoloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģija

Mērķis

1) Iepazīstināt studentus ar jaunākajām debatēm antropoloģijā par Centrālo un Austrumeiropu, pievēršoties reģiona īpatnībām un reizē arī dekonstruējot homogenizējošus diskursus.
2) Balstoties postsociālisma antropoloģijas, ekonomiskās antropoloģijas un politiskās ekonomikas literatūrā, iespējot studentus izskaidrot globālā kapitālisma ietekmi reģionā un iegūt kritisku skatījumu uz pārmaiņām un kontinuitātēm sociālajās attiecībās reģionā.
3) Kursā uzsvars tiks likts uz jaunākajām ēdiena un lauksaimniecības etnogrāfijām, jo šīs ir jomas, kurās savstarpēji konkurējošās vērtību un prakšu pārmaiņas Centrālajā un Austrumeiropā ir visskaidrāk redzamas.

Priekšzināšanas

N/A

Rezultāti

Zināšanas

Spēs kritiski analizēt populārus diskursus par Centrālās un Austrumeiropas sabiedrībām; spēs izskaidrot kursa gaitā apgūtos teorētiskos konceptus; spēs izmantot kursa gaitā apgūtos teorētiskos un etnogrāfiskos konceptus savā pētnieciskajā darbībā.

Prasmes

Studenti gūst un padziļina prasmes teorētisku tekstu analīzē un salīdzināšanā, kā arī iemaņas viedokļu rakstiskā un mutiskā izklāstīšanā, balstoties gan jauniegūtajās teorētiskajās zināšanās, gan arī empīriskos novērojumos.

Kompetences

Kritiski vērtēt šajā studiju kursā aplūkoto teorētisko un empīrisko materiālu, izmantot to citu teorētisko un empīrisko materiālu interpretēšanā un analīzē, kā arī pielietot praktisku problēmu risināšanā un pētniecībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālā antropoloģija, SAM2MaģistrsIerobežota izvēleGiuseppe Tateo