Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Klāvs Sedlenieks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sociālā antropoloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģija

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar Kaukāza reģiona kultūru un vēsturi, pievēršoties kopīgajam un atšķirīgajam reģiona daudzskaitlīgo etnisko grupu un kopienu dzīvē; kā arī ar nozīmīgākajiem virzieniem šī reģiona antropoloģiskajā izpētē

Priekšzināšanas

Vispārēja sociāla/humanitāra izglītība bakalaura līmenī

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti gūs izpratni par svarīgākajiem sociālantropoloģiskajiem aspektiem Kaukāzas pētniecībā un zināšanas par vēsturiskajiem, sociālajiem un politiskajiem procesiem Kaukāzā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst spēju izmantot antropoloģijas teorijas reģionālo pētījumu veikšanai un prasmi argumentēt savu viedokli esejās un semināros.

Kompetences

Kritiski vērtēt šajā studiju kursā aplūkoto teorētisko un empīrisko materiālu, izmantot to citu teorētisko un empīrisko materiālu interpretēšanā un analīzē, kā arī pielietot praktisku problēmu risināšanā un pētniecībā

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālā antropoloģija, SAM1MaģistrsIerobežota izvēleSusanne Fehlings
Sociālā antropoloģija, SAM3MaģistrsIerobežota izvēleSusanne Fehlings