Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ruta Siliņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Kurss veidots, lai iepazīstinātu studentus ne tikai ar teorētisko bāzi, kas ietekmē saskarsmes procesu, bet ar praktisku uzdevumu un treniņu palīdzību attīstīt katra saskarsmes spējas, īpašu uzmanību veltot runas komunikācijas specifikai.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Par runas komunikāciju un tās dažādajām izpausmes formām un specifiku.

Prasmes

Sagatavot un izmantot materiālus publiskai prezentācijai (runa, prezentācija, telefonsaruna, e-komunikācija, zinātnisku darbu prezentēšana), ņemot vērā attiecīgās mērķauditorijas un konkrētās situācijas specifiku.

Kompetences

Spēja sagatavoties uzstāties publiski un izmantot sagatavotos publiskas komunikācijas materiālus atbilstoši konkrētajai situācijai un tās specifikai.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.