Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Anna Broka
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Angļu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Analizēt un izmantot sociālo teoriju sociālā darba praksē ar bērniem un jauniešiem; izmantot pētījumu datus modelējot sociālās problēmas.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas

Rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par Eiropas Savienības sociālo politiku, kas palīdz saprast ES sociālo dimensiju sociālā darba praksē darbā ar bērniem un jauniešiem; zināšanas, kas ļauj konceptualizēt sociālās politikas jautājumus.

Prasmes

Studenti apgūs prasmes, kas ļauj viņiem identificēt galvenās sociālās problēmas un problēmas bērnu un jauniešu sociālajā politikā Eiropā. Studenti apgūs prasmes, kas ļauj salīdzinošā veidā analizēt bērnu un jauniešu sociālās politikas galvenās jomas (nodarbinātības politika; sociālā aizsardzība; dzimumu līdztiesība; dzīves apstākļi; ģimenes politika utt.) perspektīvā.

Kompetences

Kompetences, kas dod iespēju iniciēt, organizēt un izmantot sociālā darba pētnieciskās metodes, datus un rezultātus starpdisciplinārā kontekstā, attiecinot informāciju uz ES valstu sociālo politiku.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem, SDMb1MaģistrsObligātsAnna Broka, Olafs Brūvers
Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem, SDBM1MaģistrsObligāts