Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Alnis Stakle
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar producēšanas pamatprincipiem, satura daudzpusību un dažādā satura producēšanu, atbilstoši atšķirīgajām multimediju platformām un to pielietojumiem sabiedrības vidū mūsdienās. Veicināt studentu izpratni par producēšanu no empīriskā skatu punkta, izprotot mūsdienu jomas daudzveidību un tā pieprasījumu. Kursa ietvaros studentiem būs iespēja izprast satura radīšanas dažādās šķautnes – sākot ar ideju un beidzot ar galvenajiem izaicinājumiem producēšanas kompānijas vadīšanā. Kurss piedāvā plašu ieskatu mūsdienu satura tendencēs, ieskatu pašmāju un pasaules satura radīšanas procesos, tā veidošanā gan no producentu, gan mediju skatu punkta.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti:

• Izpratīs mediju satura un formātu jēdzienu un atšķirības
• Spēs definēt, kas ir formāti, pasaules tendences un to atšķirības multimediju platformās
• Izpratīs mediju intereses satura jomā

Prasmes

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti būs ieguvuši:
• Prasmi izprast mūsdienu satura tendences

• Prasmi izstrādāt satura idejas konceptu
• Prasmi prezentēt producētā raidījuma ideju mediju satura vadītājiem
• Iemaņas satura producēšanā
• Prasmi izprast satura producēšanas atšķirības dažādajām multimediju platformām

Kompetences

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti būs ieguvuši:

• Kompetenci izvērtēt mūsdienu multimediju platformu satura variācijas un spēju izprast mediju intereses un vajadzības

• Kristisku attieksmi pret satura, formātiem, to piedāvājumu

• Kompetenci prezentēt ideju un vīziju
• Kompetenci izvērtēt un piedāvāt producēšanas pakalpojumu unikalitāti atšķirīgiem satura formātiem

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Multimediju komunikācija, MK5BakalaursIerobežota izvēleSanta Strupule
Sabiedriskās attiecības, SA5BakalaursIerobežota izvēleSanta Strupule
Žurnālistika, ZR5BakalaursIerobežota izvēleSanta Strupule
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Multimediju komunikācija, MKN4BakalaursIerobežota izvēle