Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Alnis Stakle
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Kursa ietvaros studentiem jāapgūst vispārējās drāmas teorijas likumsakarības, to pielietošana dramaturģiskā materiāla izklāstā neatkarīgi no žanra, kā arī sīkāk tiek aplūkota scenāriju dramaturģijas žanra īpatnības, to veidi un formas.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie pārzina dramaturģijas likumsakarības un piederību komunikācijas procesam.

Prasmes

Studējošie prot lietot prasmes dramaturģisko struktūru analīzē, to īpatnībās atkarībā no žanra.

Kompetences

Studējošie spēj autonomi lietot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par scenāriju rakstīšanu un dramaturģiju, radot jaunas idejas un pieejas personīgiem projektiem.
Spēj autonomi plānot un virzīt savu profesionālo pilnveidi, padziļinot savu izpratni par dramaturģiju.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Multimediju komunikācija, MK2BakalaursObligāts
Multimediju komunikācija, MKN2BakalaursObligāts
Žurnālistika, ZR4BakalaursIerobežota izvēle