Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Klāvs Sedlenieks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģija

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar sociālās antropoloģijas pamatiem.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas sociālajās zinātnēs.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti zina:
• kas ir antropoloģija;
• kādas ir antropoloģijas galvenās pētniecības metodes;
• kādu jautājumu loku apskata antropoloģija;
• orientējas politikas, ekonomikas, dzimtes, radniecības, reliģijas pētniecības būtiskākajos jautājumos no antropoloģijas skatpunkta.

Prasmes

Uzlabota spēja analizēt akadēmisko literatūru.
Uzlabota spēja rakstīt argumentētu tekstu.
Uzlabota spēja analizēt sabiedriskus procesus, izmantojot antropoloģiskās zināšanas.

Kompetences

Analizēt tekstus, rakstīt esejas, pamatot savu viedokli, balstoties antropoloģiskajās zināšanās.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Multimediju komunikācija, MKN5BakalaursIerobežota izvēleKlāvs Sedlenieks, Agita Lūse