Pārlekt uz galveno saturu

Grāmatas

Pluralism Anxiety. Acting Socially in Latvia

Sergejs Kruks, red., Xavier Landes, Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone, Ritma Rungule, Silva Seņkāne, Diāna Kalniņa, Aija Kažoka, Kristīne Rolle, Klāvs Sedlenieks, Ilva Skulte, Normunds Kozlovs, Anda Rožukalne
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Darba pieredze

2018 - pašlaik

Vadošais pētnieks, projekta vadītājs

Projekts "Bio-social relatedness and state performance (Relate.lv)"

pašlaik

Studiju programmas vadītājs

Komunikācijas fakultāte

2016 - 2019

Pētnieks un projekta vadītājs

Apvārsnis 2020 INFORM projekts "Formālo un neformālo institūciju tuvināšana Balkānu valstīs"

2015 - pašlaik

Docents

Rīgas Stradiņa universitāte, Komunikācijas fakultāte, Komunikācijas studiju katedra

2013 - 2014

Projekta vadītājs

Pētījums "Tālruņa sociālā dzīve"

2010 - 2012

Pētnieks

Projekts "Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes: Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas"

2009 - pašlaik

Vieslektors

Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā

Satura izveide; lekciju un semināru vadīšana; studentu zināšanu pārbaude

2008 - 2009

Nacionālās Attīstības Plāna ekspertu foruma eksperts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

2007 - pašlaik

Maģistra programmas "Sociālā antropoloģija" vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte

Programmas izveidošana un reģistrācija; pastāvīgo un vieslektoru rekrutēšana; ikdienas studiju procesa nodrošināšana; vasaras skolas organizēšana.

2006 - pašlaik

Lektors

Rīgas Stradiņa universitāte

Studiju satura veidošana (galvenās tēmas: ekonomikas, politikas antropoloģija, pētījuma metodes); lekciju un semināru vadīšana; studentu zināšanu pārbaude; bakalaura un maģistra darbu vadīšana

2006 - 2009

Zinātniskais konsultants, TV raidījums "Nākotnes parks"

SIA "TV un video parks"

TV raidījums par digitālajiem un citu tehnoloģiju jaunākajiem sasniegumiem.

Darba pienākumi: veikt tēmas izpēti un plānot raidījumu saturu; scenārija rakstīšana

2006 - 2006

Pētnieks

Projekts "Tētis Mājās" (Men Equal, Men Different), Bērnu un ģimenes lietu ministrija

2005 - 2006

Pētnieks

Projekts "Kultūras industrijas nozīme Latvijas ekonomikā un ES struktūrfondu izlietojums", SIA "Baltic Project Consulting"

2004 - 2005

Fulbraitas pētnieks

Ņujorkas Pilsētas Universitāte, Pēcdiploma Centrs

Individuāls pētniecības process

2003 - 2004

Pētnieks

Antropoloģiskais lauka darbs

2003 - 2003

Eksperts

PIPE Latvija (Reģionālās identitātes un jaunatnes dalības stiprināšana lēmumu pieņemšanas procesā vietējās pašvaldībās)

2002 - 2003

Pētnieks

Sorosa fonds-Latvija, Sabiedriskās politikas programma

2001 - 2007

Vieslektors

Latvijas Universitāte

Satura izveide kursam "Sociālā antropoloģija"; lekciju un semināru vadīšana; studentu zināšanu pārbaude

2000 - 2003

Vieslektors

Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola

Kursa "Socialā antropoloģija" satura izveide; lekciju un semināru vadīšana; studentu zināšanu pārbaude

1995 - 1996

Teacher fellow

Londonas Universitātes Slāvu un Austrumeiropas Studiju Augstskola

Latviešu valodas mācīšana; individuāls pētniecības process

1993 - 1994

Vieslektors

Latvijas Medicīnas Akadēmija

Kursa "Ievads Antropoloģijā" satura izveide; lekciju un semināru vadīšana; studentu zināšanu pārbaude

pašlaik

SAM 8.2.3.0/18/A/011 Vertikāli integrēto projektu (VIP) eksperts

Zinātnes departaments

Izglītība

2012 - 2013

PhD

Tallinas Universitāte, Sociālās un Kultūras antropoloģijas nodaļa

Disertācija: "And Burn Today whom Yesterday they Fed: Citizens and State in Montenegro"

Darba vadītājs: Dr Lorenzo Canas Bottos (Norvēģijas Zinātnes un tehnoloģiju universitāte, Trondheima, Norvēģija)

2002 - 2007

Doktorantūras programma socioloģijā (specializācija sociālajā antropoloģijā)

Latvijas Universitāte, Sociālo Zinātņu fakultāte

PhD apmācība (mūsdienu problēmas sociālajās zinātnēs, pētniecības metodes)

1998 - 1999

M. Phil.

Kembridžas Universitāte, Sociālās antropoloģijas nodaļa

Maģistra darbs: "Between 'State' and 'Market': Corruption in Post-Soviet Latvia'

Vadītāja: Frances Pine

Tēmas: ekonomikas un politikas antropoloģija, dzimte, radniecība u.c.

1991 - 1993

BA

Vītauta Dižā Universitāte

Tēmas: soiālā antropoloģija, socioloģija, vēsture, politikas zinātne, kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes.

1989 - 1991

Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte

1987 - 1989

Rīgas Medicīnas Institūts, Vispārējās Ārstniecības fakultāte

Sasniegumi

Pētniecības projekti

 

2018 - Pētnieks un projekta vadītājs Latvijas Zinātnes padomes projekts "Formālo un neformālo institūciju tuvināšana Balkānu valstīs"

2016 - šobrīd Pētnieks un projekta vadītājs, Apvārsnis 2020 projekts INFORM "Formālo un neformālo institūciju tuvināšanās Balkānu valstīs", Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga. Pienākumi: ....

2013 - 2014 Vadošais pētnieks, pētījuma projekts "Tālruņa sociālā dzīve", Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga. Pienākumi: pētījuma stratēģijas un metodoloģijas izstrāde; pētnieku grupas (7 pētnieku) vadīšana; kopējā projekta vadība un rezultātu analīze.

2011- šobrīd Projekta autors un pētnieks, pētījuma projekts "Interneta agresivitātes indekss", Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga. Pienākumi: pētījuma idejas un pētījuma gaitas izstrāde; datu analīze un pētījuma procesa stratēģiskā plānošana.

2010 - 2012 Pētnieks, pētījuma projekts "Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes: Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas", Latvijas Universitāte, Rīga. Pienākumi: pētījuma projekta izstrāde (stratēģija, metodoloģija, budžets utt.); antropoloģiskā lauka darba veikšana, pētījuma datu analīze; darbs pie zinātniskajām publikācijām, publicitātes veidošana un aktivitāšu nodrošināšana rezultātu izplatīšanai.

2009 Vadošais pētnieks, pētījuma projekts "Ārvalstu karavīru rehabilitācijas pieredze NRC "Vaivari"", Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga. Pienākumi: pētījuma projekta izstrāde (metodoloģija, laika plāns); interviju veikšana; datu analīze; ziņojumu sagatavošana.

2009 Vadošais pētnieks, pētījuma projekts "Cool-hunt", Hansabanka Latvija, Rīga. Pienākumi: pētījuma stratēģijas izstrāde; lauka darba pētnieku vadība; datu analīze; ziņojumu sagatavošana.

2008 Pētnieks, pētījuma projekts "Kvalitatīvs un kvantitatīvs pētījums par aktuālajiem pilsonības un integrācijas aspektiem". Pienākumi: pētījuma stratēģijas izstrāde; fokusa grupas moderēšana; kvalitatīvo un kvantitatīvo datu analīze; ziņojumu sagatavošana.


2008 – 2009 Pētnieks, "Nacionālās attīstības plāna ekspertu forums", Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Rīga. Pienākumi: analizēt Latvijas Nacionālā attīstības plāna īstenošanu saistībā ar dzīves kvalitāti, nodrošinot ieteikumus plāna realizācijai.

2007 Pētnieks, pētījuma projekts "Kā palielināt iespēju atrast darbu sociāli atstumtajām personām trīs Latvijas reģionos", SIA "AC Konsultācijas", Rīga. Pienākumi: pētījuma izstrāde; kvalitatīvā pētījuma veikšana; datu analīze; ziņojumu sagatavošana.


2007 Vadošais pētnieks, Nacionālais ziņojums par Kopienas rīcības programmu Jaunatne "Latvija", Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Rīga. Pienākumi: pētījuma izstrāde; kvalitatīvais un kvantitatīvais pētījums; dokumentu analīze; ziņojumu sagatavošana.

2007 Vadošais pētnieks, pētījuma projekts "Vecāku pieredze ar bērniem paliatīvajā aprūpē", Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", Rīga. Pienākumi: pētījuma izstrāde; fokusa grupu moderēšana; datu analīze; ziņojumu sagatavošana.

2005 - 2006 Pētnieks, pētījuma projekts "Kultūras industrijas nozīme Latvijas ekonomikā un ES struktūrfondu izlietojums", SIA "Baltic Project Consulting", Rīga. Pienākumi: pētījuma stratēģijas un metodoloģijas izveide; kvalitatīvā pētījuma izstrāde; datu analīze.

2006 Pētnieks, EQUAL projekts "Profesiju segregācijas seku mazināšana". Pienākumi: datu, kas apkopti citos EQUAL pētījumos, analīze; ziņojumu izstrāde.

2006 Pētnieks, pētījuma projekts "Tētis Mājās" (Men Equal, Men Different), Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Rīga. Pienākumi: pētījuma izstrāde (stratēģija un metodoloģija); datu vākšana; kvalitatīvo un kvantitatīvo datu analīze; ziņojuma izstrāde.

2003 Vadošais pētnieks, "PIPE Latvija (Reģionālās identitātes un jaunatnes dalības stiprināšana lēmumu pieņemšanas procesā vietējās pašvaldībās), Cēsu pilsētas dome. Pienākumi: pētījuma plānošana; jauniešu darba grupu aktivitāšu uzraudzība un izvērtēšana.

2002 - 2003 Vadošais pētnieks, pētījuma projekts "Korupcija būvniecības atļauju izsniegšanas procesā Latvijā", Sorosa fonds-Latvija, Rīga. Pienākumi: projekta pētījuma plānošana (metodes, laika plāns); pētījuma veikšana; datu analīze, politikas analīzes un rekomendāciju izstrāde.

2000 - 2001 Pētnieks, pētījuma projekts "Korupcija tuvplānā", Sorosa-fonds Latvija, Rīga. Pienākumi: projekta pētījuma plānošana; kvalitatīvā petījuma veikšana; datu analīze, ziņojumu sagatavošana.

2000 Pētnieks, pētījuma projekts "Eiropas skolu aptauja par alkoholu un citām narkotikām Latvijā - ESPAD'99", Latvijas valsts Narkomānijas centrs, Rīga. Pienākumi: kvantitatīvo datu analīze, ziņojumu sagatavošana.

2000 - 2004 Pētnieks, dažādi industriālie projekti, SIA "Dataserviss", Rīga. Pienākumi: kvalitatīvo datu analīze.​​

 

Dalība konferencēs pēdējos gados

 

2015. gada 21.-23. oktobris, Helsinki, Somija

Somijas antropologu asociācijas biennālā konference "Landscapes, sociality and materiality". Etnogrāfisko filmu programmas kurators

2015. gada 13.-16. aprīlis, Eksetera, Lielbritānija

Apvienotās karalistes un sadraudzības valstu sociālantropologu asociācijas 201.5 gada ikgadējā konference "Symbiotic anthropologies: theoretical commensalities and methodological mutualisms", uzstāšanās ar referātu "When less change gives hope for change: development and buffer culture in Montenegro and Latvia"

2015. gada 25.-26. marts, Rīga, Latvija

Rīgas Stradiņa universitātes 14. ikgadējā zinātniskā konference. Dalība ar prezentāciju "Kara tematikai veltīto vārdu lietojuma salīdzinājums latviešu un krievu portālos"

2015. gada 23.-25. marts Abo, Somija

Starptautiskā konference "Growing up Peacefully: Cross-cultural &Latvian Insights". Abo Akadēmija, Somija. Uzstāšanās ar referātu "Growing up Peacefully: Cross-cultural &Latvian Insights"

2014. gada 30. oktobris, Rīga, Latvija

Starptautiskā Reinholda Šmēlinga konference "Rīgas mājokļu vide. Jaunie arhitektūras horizonti" Sesijas "Kopienas, to realitātes un apstākļi" vadītājs

2014. gada 31. jūlijs - 3. augusts, Tallina, Igaunija

Eiropas Antropologu asociācijas 13. biennālā konference. Dalība ar prezentāciju "Our main capital are people: re-emigration discourse and exploitation in Latvia" un Jauno zinātnieku foruma (viena no 3 viskonferences paneļdiskusijām) organizēšana

2014. gada 12-15. maijs, Kodželi, Turcija

1. starptautiskais Komunikācijas zinātņu un mediju studiju kongress, Kodželi Universitāte (Kodželi, Turcija). Uzstāšanās ar referātu "'Cybercrowd aggressiveness reflects tendencies in general population. The case of Latvia"

2014. gada 10.-11. aprīlis, Rīga

Rīgas stradiņa universitātes ikgadējā zinātniskā konference, dalība ar priekšlasījumu "Sabiedrības agresīvā noskaņojuma sezonālā regularitāte" un "Tālruņa sociālā dzīve: eksperimentālu pētniecības metožu aprobācija"

2014. gada 5. aprīlis, Rīga

Noderīgu zināšanu un ne-zināšanu melnais trigus Nr 16. 90 sarunas par uzlabotu, salabotu un beigtu ķermeni. Dalība ar sarunām: "Ko darīt ar cilvēku, kad viņa ķermenis ir beigts?" un "Dzīve pēc nāves - latviešu viedoklis"

2013. gada 6.-7. jūlijs, Skopje

Konference 'Lost in Transition - Citizens' Engagement with Transitional Changes in Western Bakan Societies'. Dalība ar prezentāciju 'Always 'almost disappeared' Montenegrin kin-based structures as forms of adaptations to regular rapid change'

2013. gada 30. jūnijs - 6. jūlijs, Tartu

SIEF 11. kongress 'Circulation'. Paneļa P22 'Good life in times of change' organizēšana un vadīšana

2013. gada 16-19. jūnijs, Tallina

10. konference Baltic Studies in Europe "Cultures, Crises, Consolidations in the Baltic World". Dalība ar prezentāciju: 'Cybercrowd Aggressiveness Reflects Tendencies in General Population. The Case of Latvia' (Līdzautors Normunds Grūzītis)

2013. gada 21-22. marts, Rīga, RSU

Rīgas Stradiņa Universitātes Ikgadējā zinātniskā konference, dalība ar priekšlasījumu 'Interneta komentāru agresivitāte atspoguļo kopējās tendences sabiedrībā'

2012. g. 14. septembris, Rīga

Brīvības un Solidaritātes Fonda, Ziemeļu Padomes un Eiropas Progresīvo Pētījumu Fonda rīkotais forums 'Zaļās ekonomikas potenciāls Latvijā - Ziemeļeiropas prakšu izmantošanas iespējas un izaicinājumi'. Uzstāšanās ar prezentāciju 'Racinālie argumenti un (ne)vēlēšanās dzīvot ilgtspējīgi'

2012. gada 9.-12. septembris, Sanfrancisko, ASV

Stenda referāts konferencē "52nd Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy. Poster: K-2080
Hand Hygiene Compliance in ICU: Explanation by Socio-Anthropological Observation (Līdzautors kopā ar 6 citiem komandas locekļiem)

2012. g. 10.-13. jūlijs, Nanterre, Francija

EASA 12. biennāle 'Uncertainty and Disquiet' Dalība ar prezentāciju 'Life in the pockets of state as a response to continuous change'. Dalība konferences paneļa 'The 'Other' and the de-Fetishisation of the state' organizācijā

2012. g. 29.-30. marts, Rīgas Stradiņa Universitāte

Rīgas Stradiņa universitātes 11. ikgadējā zinātniskā konference. Dalība ar prezentāciju 'Valsts un Latvija - biežāk izmantotiās vārdformas interneta komentāros'

2012. g. 7. februāris, Rīga, Avalon Hotel Organizators Latvijas Interneta Asociācija)

Konference 'Drošāka interneta diena 2012'. Dalība ar prezentāciju 'Tehnoloģiju ietekme uz cilvēku domāšanu'

2012. 3. februāris, Rīga, Saeima

Konference 'Demogrāfija un reproduktīvā veselība. Risinājumi un nākotnes izaicinājumi'. Dalība ar prezentāciju 'Reproduktīvā veselība un vīrieši: aizmirstā dimensija'

2011. g. 20.-21. oktobris, Rīga, Latvijas Universitāte

Konference 'Labbūtība un attīstība Latvijas laukos: starpdisciplinārs skatījums'. Dalība ar prezentāciju 'Apzināta izvairīšanās no valsts kā attīstības stratēģija Latvijas laukos'

Prezentācijas un runas pēc organizatoru ielūguma

2015. gada 19. novemberis

Publiska lekcija "Māksla antropoloģiskā skatījumā", Valmieras integrētā bibliotēka.

2015. gada 4. augusts

Festivāls "Dirty Deal Drama", Lekcija "Karš kā cilvēces (ne)atņemama sastāvdaļa"

2015. gada 14. jūlijs, Ratnieki, Latvija

Vasaras nometne 2x2, lekcijas nosaukums "Vai Latviešu tauta pastāv?"

2015. gada 11. jūnijs, Rīga, Latvija

TEDxRiga, prezentācija ar nosaukumu "Decoding violent moods in society" (Sabiedrības vardarbīgo noskaņojumu atkodēšana)

2015. g. 6. janvāris

Lekcija "ORLAN izstāde Rīgā - sociālantropoloģiskas interpretācijas"

2014. g. 2. decembris, Rīga, Aldaris

Lekcija "Ziemassvētku vecīša patiesā daba: sociālantropoloģisks skatījums"

2012. g. 4. decembris, Rīga

Valsts Prezidenta kancelejas Mazākumtautību Konsultatīvās Padomes forums, uzstāšanās ar priekšlasījumu 'Empātija, līdzjūtība un pašreizējā integrācijas politika Latvijā'

2012. gada 10. maijs, Rīga, Maritim Hotel

Digital 2012. Dalība ar prezentāciju 'Kā mēs sarunāsimies paši ar sevi un kā tehnoloģijas mūs no tā glābs'

2012. g. 8. maijs, Rīga, Rīgas Jaunais Teātris

Latvijas Dermatologu Asociācijas seminārs, uzstāšanās ar prezentāciju 'Novecošana šķērskultūru perspektīvā'

 

Recenzēšana

 

2016 New Media and Society

2015 Baltic Journal of Economics

2014 Journal of Baltic Studies​

 

Administratīvie pienākumi

 

2016 - 2019 Projekts INFORM, Valdes loceklis

2013 - 2014 Eiropas Sociālantropologu Asociācijas 2014. g. Biennālā konference, vietējās komitejas loceklis

2013 - pašlaik Rīgas Stradiņa Universitāte, Stipendiju piešķiršanas padomes loceklis

2012 - pašlaik Baltijas starptautiskās vasaras skolas orgkomitejas loceklis

2012 - pašlaik Rīgas Stradiņa Universitāte, Bibliotēkas padomes loceklis

2012 - pašlaik Rīgas Stradiņa Universitāte, Satversmes Sapulces loceklis

2012 - pašlaik Rīgas Stradiņa Universitāte, Senators

2008 - pašlaik Rīgas Stradiņa Universitāte, Maģistrantūras programmas "Sociālā antropoloģija" programmas vadītājs

2008 - pašlaik Rīgas Stradiņa Universitāte, Komunikācijas Fakultātes Domes loceklis

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas antropologu biedrības biedrs kopš 1998. gada, trīs termiņus - valdes loceklis un divus - valdes priekšsēdētājs​.

Eiropas sociālantropologu asociācijas biedrs kopš 2010. gada​

 

Apbalvojumi

 

2019 Rīgas Stradiņa universitāte, Gada zinātnieks

2004 Fulbraita programmas stipendija zinātniekiem, Ņujorkas Pilsētas Universitāte, Pēcdiploma Centrs (9 mēneši) ​​

1998 FCO/Soros scholarship for Baltic States for one-year post­ graduate (M.Phil.) studies at the University of Cambridge​​

1995 FCO/Chevening and School of Slavonic and East European Studies' scholarship Teacher-Fellowship in Latvian Studies

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

 

2018 Sedlenieks, Klāvs. 2018. "State to Love, State to Hate: Vernacular Concepts of State in Latvia". In Pluralism Anxiety. Acting Socially in Latvia, ed. Sergej Kruk, 153-170. Rīga: Rīgas Stradiņa Universitāte

 

2018 Sedlenieks, Klāvs. 2018. "Anthropology" Latvijas Nacionālā bibliotēka. https://enciklopedija.lv/skirklis/1932

 

2018 Sedlenieks, Klāvs. 2018. "Kumstvo (Montenegro). International Encyclopaedia of Informality, Alena Ledeneva (ed.), London: UCL Press

 

2018 Sedlenieks, Klāvs. 2018. "Alga aploksnē (Lavija). International Encyclopaedia of Informality. Alena Ledeneva (ed.) London: UCL Press

 

Rožukalne, Anda. The elusive cyber beasts : how to identify the communication of pro-Russian hybrid trolls in Latvia’s internet news sites? / A.Rožukalne, K.Sedlenieks // Central European Journal of Communication. - Vol.10, No.1(18) (2017, Spring), p.79-97. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Sedlenieks, Klāvs. Dzimtes problēma nebeidzas ar anatomisko formu / K.Sedlenieks // Jurista Vārds. - Nr.23 (2016, 7.jūn.), 52.-54.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.juristavards.lv

Sedlenieks, Klāvs. Book review : Bloch, Maurice 2013. In and out of each other’s bodies: theory of mind, evolution, truth, and the nature of the social. Boulder, CO: Paradigm Publishers. 161 pp. / K.Sedlenieks // Social Anthropology. - Vol.23, No.3 (2015, Aug.), p.378-379. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Sedlenieks, Klāvs. Book review : Mühlfried, Florian. 2014. Being a State and States of Being in Highland Georgia. Oxford; New York, NY: Berghahn Books. 264 pages / K.Sedlenieks // Journal of Ethnology and Folkloristics. - Vol.9, No.2 (2015), p.121-122.

Sedlenieks, Klāvs. Buffer culture in Montenegro : bratstvo, kumstvo and other kin-related structures / K.Sedlenieks // A life for tomorrow: social transformations in South-East Europe / editors: P.Cvetičanin, I.Mangova, N.Markovikj. - Skopje : Institute for Democracy “Societas Civilis”, 2015. - P.199-215.

Sedlenieks, Klāvs. Cybercrowd aggressiveness reflects tendencies in general population : the case of Latvia / K.Sedlenieks // 1st International Communication Science & Media Studies Congress (Kocaeli, Turkey, May 12-15, 2014) : Conference Proceedings. - Kocaeli, 2014. - P.410-423.

Sedlenieks, Klāvs. What do Latvian "peaceful peasants" do? A peace system in a rural parish of Latvia / K.Sedlenieks // Journal of Baltic Studies. - Vol.45, No.1 (2014, Jan.), p.57-78. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Tēzes​​

 

Sedlenieks, Klāvs. Why state : from Central Asia to the Balkans and the Baltics / K.Sedlenieks // Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences "Places" (Riga, Latvia, Apr.2, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.19.

Sedlenieks, Klāvs. Ikdienišķā (vernakulārā) izpratne par valsti : ieskats Latvijas situācijā / K.Sedlenieks // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 264.lpp.

Sedlenieks, Klāvs. Kara tematikai veltīto vārdu lietojuma salīdzinājums latviešu un krievu portālos / K.Sedlenieks // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 424.lpp.

Sedlenieks, Klāvs. Sabiedrības agresīvā noskaņojuma sezonālā regularitāte / K.Sedlenieks // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 465.lpp.

Sedlenieks, Klāvs. Tālruņa sociālā dzīve : eksperimentālu pētniecības metožu aprobācija / K.Sedlenieks // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 492.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Sedlenieks, Klāvs. State to love, state to hate : vernacular concepts of state in Latvia / K.Sedlenieks // Pluralism Anxiety: acting socially in Latvia / edited by S.Kruk ; Rīga Stradiņš University. - Riga : Rīga Stradiņš University, 2018. - Chapter 8, p.153-170.

Sedlenieks, Klāvs. Isa 13 protsendi ulatuses : läti isad pärast lahutust [Elektroniskais resurss] / K.Sedlenieks, A.Saulītis, K.Rolle. - Rīga : Nodibinājums "Tēvi", 2017. - 46 lpp. - E-grāmata pieejama: https://www.academia.edu/34975602/Isa_13_protsendi_ulatuses…

Sedlenieks, Klāvs. Tētis uz 13% : Latvijas tēvi pēc šķiršanās [Elektroniskais resurss] / K.Sedlenieks, A.Saulītis, K.Rolle. - Rīga : Nodibinājums "Tēvi", 2017. - 49 lpp. - E-grāmata pieejama: https://www.academia.edu/34975385/Tētis_uz_13_procentiem_La…

Sedlenieks, Klāvs. Palīdzēt un atbalstīt : Latvijas tēvi ģimenes dzīvē [Elektroniskais resurss] / K.Sedlenieks, K.Rolle. - Rīga : Nodibinājums "Tēvi", 2016. - 39 lpp. - E-grāmata pieejama: https://www.academia.edu/28539155/Palīdzēt_un_atbalstīt_Lat…

Docētie studiju kursi

Antropoloģijas izpētes metodes

Bakalaura darba seminārs

Dzimte un dzimums

Ekonomiskā un politiskā antropoloģija

Etnogrāfiskā darba prakses principi

Ievads studijās un specialitātē

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

Maģistra darba izstrādes principi

Maģistra darbs

Politikas un ekonomikas antropoloģija

Radniecības sistēmas

Reliģijas antropoloģija

Sociālā antropoloģija

Vadītie studiju kursi

Antropoloģijas izpētes metodes

Bērnības etnogrāfija

Dzimte un dzimums

Ēdiena antropoloģija

Ekonomiskā un politiskā antropoloģija

Etnogrāfiskā darba prakses principi

Ievads daudzsugu etnogrāfijā

Lietišķā antropoloģija

Maģistra darba izstrādes principi

Mūzika un klusēšana

Naudas antropoloģija

Nāves vēsture

Patēriņa antropoloģija

Politikas un ekonomikas antropoloģija

Radniecības sistēmas

Radošums un iztēles antropoloģija

Reģionālās studijas (etnogrāfija): Āfrika

Reģionālās studijas (etnogrāfija): Dienvidāzija

Reģionālās studijas (etnogrāfija): Dienvideiropa

Reģionālās studijas (etnogrāfija): Karību jūras reģions

Reģionālās studijas (etnogrāfija): Kaukāzs

Reģionālās studijas (etnogrāfija): Okeānija

Reģionālās studijas (etnogrāfija): Sibīrija

Reģionālās studijas (etnogrāfija): Skandināvija

Reģionālās studijas (etnogrāfija): Šveice

Reģionālās studijas (etnogrāfija): Ziemeļkaukāzs

Reģionālās studijas (etnogrāfija:) Amazone

Reliģija un mediji

Reliģijas antropoloģija

Sajūtu antropoloģija

Sociālā antropoloģija

Starptautiskā biznesa antropoloģija: Skandināvi jaunajā Eiropas tirgū - Baltijā

Starptautiskās attīstības antropoloģija

Urbānā antropoloģija

Vertikālās integrācijas projekts _Valsts īstenošana un biosociālās saiknes_

Vides antropoloģija

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra akadēmiskais Izglītības līmenis, Full-time studies, Sociālā antropoloģija

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra akadēmiskais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Sociālā antropoloģija

Rīgas Stradiņa universitāte, Master Izglītības līmenis, Full-time studies, Sociālā antropoloģija

Rīgas Stradiņa universitāte, Master Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Sociālā antropoloģija

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Sergejs Kruks
Studiju programmas direktors, Docētājs
Sandra Mihailova
Docētāja, Studiju programmas direktore
Alnis Stakle
Docētājs, Studiju programmas direktors, Bakalaura studiju programmas "Multimediju komunikācija" apakšprogrammas "Fotogrāfija" direktors
Viktorija Perepjolkina
Docētāja, Vadošā pētniece
Dite Liepa
Prodekāne, Docētāja
Ivans Jānis Mihailovs
Studiju programmas direktors, Docētājs
Vita Savicka
Docētāja, Docētāja
Ruta Siliņa
Docētāja, Valdes locekle
Sanita Šuriņa
Docētāja, Zinātniskā asistenta p. i. (doktorante), Pētniece
Ieva Puzo
Vecākā pētniece, Studiju programmas direktore
Lāsma Šķestere
Pētnieka p.i., Studiju programmas direktora p.i.