Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Elita Poplavska
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Farmācija; Sociālā farmācija

Mērķis

1. Apgūt farmaceitiskās aprūpes principus.
2. Attīstīt konsultēšanas kompetenci par pareizu un drošu zāļu lietošanu.

Priekšzināšanas

Farmakoloģijā, farmakoterapijā, saskarsmes psiholoģijā, farmaceita ētika.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais zina: farmaceitiskās aprūpes definīciju un principus, zāļu terapijas problēmu klasifikāciju, atšķirības starp dažādiem komunikācijas modeļiem, diferenciāldiagnostikas principus farmaceitiskās aprūpes ietvaros.

Prasmes

Studējošais prot: identificēt veiksmīgas sadarbības nosacījumus un šķēršļus, noskaidrot pacienta/klienta vajadzības, zāļu lietošanas problēmu (-as), blakus saslimšanas, patreiz un iepriekš lietotās zāles, formulēt indikāciju, klasificēt zāļu terapijas problēmas, formulēt zāļu terapijas mērķi, analizēt pacienta/klienta pieredzi un izmantot to konsultācijas procesā, skaidrot pareizu zāļu lietošanu un uzglabāšanu atbilstoši klienta/pacienta vajadzībām, skaidrot iespējamās blakusparādības un to risināšanas/novēršanas iespējas, skaidrot iespējamās mijiedarbības un to risināšanas/novēršanas iespējas, izmantot uz pierādījumiem balstītu, aktuālu informāciju.

Kompetences

Aptiekas apmeklētāju konsultēšana par bezrecepšu un recepšu zālēm.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Farmācija, FF8MaģistrsObligātsIeva Salmane-Kuļikovska, Ieva Rutkovska, Elita Poplavska, Jūlija Pavlovska, Milana Romanova
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Farmācija, FF7MaģistrsObligāts