Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2018 - pašlaik

Vadošā pētniece

Sabiedrības veselības institūts, RSU

2017 - pašlaik

Katedras vadītāja

Zāļu formu tehnoloģijas katedra, Farmācijas fakultāte, RSU

2013 - pašlaik

Docente

Zāļu formu tehnoloģijas katedra, Farmācijas fakultāte, RSU

2014 - pašlaik

Pētniece (līgumdarbi)

NVO Veselības Projekti Latvijai

2012 - 2013

Prezidentes asistente, farmaceitiskās aprūpes darba grupas vadītāja

Latvijas Farmaceitu biedrība

2008 - 2012

Zinātniskā un mācībspēku asistente

Farmācijas koledža, Minesotas Universitāte

2007 - 2008

Kvalificētās personas un zāļu reģistrācijas vadītājas asistente

Roche Latvija

2004 - 2007

Fizikālās organiskās ķīmijas laboratorijas zinātniskā asistente

Latvijas Organiskās Sintēzes Institūts

Izglītība

2008 - 2013

PhD

Sociālās un administratīvās farmācijas programma ar novirzienu bioētikā, Minesotas Universitāte

2003 - 2008

Farmaceits

Rīgas Stradiņa universitāte

2000 - 2003

Vispārējā vidējā izglītība

Preiļu Valsts ģimnāzija

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2018.g. novembris - Video filmu un multimediju mācību materiālu veidošanas pamati, RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs, Rīga, Latvija

 

2017.g. oktobris - Improvizācija pedagoģiskajā darbībā, RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs, Rīga, Latvija

 

2017.g.decembris - Pētniecības metodoloģija un datu statistiskā apstrāde, RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs, Rīga, Latvija

 

2016.g. maijs - Pētniecības darbu efektīva vadīšana, 10 akad.st. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs, Rīga, Latvija

 

2016.g. marts-maijs - Studiju rezultātu vērtēšanas metodika, 9 akad.st. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs, Rīga, Latvija

 

2015.g. jūlijs - Pharmaceutical Policy Analysis 5 dienu kurss Utrehtas universitātē, Utrehta, Nīderlande

 

2014.g. maijs - Fundamentals of Assessment Course 2 dienu kurss St. Georges University of London, Londona, Lielbritānija

 

2014.g. aprīlis – maijs University Teaching 101 6. nedēļu John Hopkins University kurss tiešsaitē

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Farmācijas rīcībpolitika

Zāļu pieejamība un racionāla lietošana

Farmācijas jomas mārketinga aktivitāšu ietekme

 

Izstrādātie studiju kursi

 

 

Klīniskie pētījumi

Sociālā farmācija un farmaceitiskā aprūpe

Ievads farmaceitiskajā aprūpē

 

Vadītie studiju kursi

 

Farmaceitiskā informācija

Klīniskie pētījumi

Sociālā farmācija un farmaceitiskā aprūpe

Ievads farmaceitiskajā aprūpē

 

Pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

kvalifikācijas darbi: 8

maģistra darbi: 1

 

recenzētie:

kvalifikācijas darbi: 6

maģistra darbi: 2

 

Projekti

 

 • 2017.g. jūnijs - 2018.g. maijs – Latvijas ģenērisko zāļu tirgus analīze (ar Mariju Čehu). 

 

 • 2017. g. janvāris - Unbranded advertising of prescription medicines to the public by pharmaceutical companies. Cochrane systematic review (ar Teresa Leonardo Alves, A K Mantel-Teeuwisse,  Anne Paschke, Hubert GM Leufkens, Lorri Puil, Barbara Mintzes). 

 

 • 2017.g. janvāris-marts Availability of evidence of benefits on overall survival and quality of life of cancer drugs approved by European Medicines Agency: retrospective cohort study of drug approvals 2009-13 (ar Courtney Davis, Huseyin Naci, Evrim Gurpinar, Ajay Aggarwal).

 

 • 2017.g. janvāris - jūnijs. Inovatīvo zāļu pieejamība Latvijā (ar Andu Ķīvīti un Vitu Dumpi). 

 

 • 2016.g. decembris - 2017.g. februāris - Medical, Pharmacy and Nursing Students’ Exposure to and Attitudes Regarding Interactions with Pharmaceutical and Medical Device Industry in Baltics (ar Ieva Salmane Kuļikovska, Signe Mežinska, Vita Dumpe). 

 

 • 2016.g. augusts decembris - Horizontālās un vertikālās integrācijas problēmas farmācijas nozarē Latvijā (ar Santu Šlokenbergu). 

 

 • 2015.g. marts- 2016.g. marts Slimību reklāmu kampaņu(disease awaraness campaigns)analīze Latvijā (ar Teresa L. Alves, Ievu Salmani-Kuļikovsku, Signi Mežinsku). 

 

 • 2015.g. augusts- 2016.g. februāris Latvijas kompensējamo zāļu sistēmas analizēšana no labas pārvaldības viedokļa (ar Vitu Dumpi un Santu Šlokenbergu). 

 

 • 2015.g. janvāris- jūlijs Ģenērisko zāļu lietošana Latvijā: iedzīvotāju un speciālistu informētība, viedokļi un pieredze (ar Ievu Salmani-Kuļikovsku, un Signi Mežinsku). 

 

 • 2014.g. aprīlis -maijs Neizlietoto zāļu utilizācija: Latvijas iedzīvotāju informētība un rīcība (ar Ievu Salmani-Kuļikovsku,  un Signi Mežinsku). 

 

 • 2011.g. aprīlis- 2013.g. aprīlis "We get patients": Understanding the culture of patient recruitment organizations. Doktora disertācija Sociālas un administratīvās farmācijas programmā, Minesotas Universitāte, ASV. 

 

 • 2008.g. janvāris-maijs Pacientu un farmaceitu viedoklis par ētikas jautājumiem aptiekās. Farmācijas fakultāte, Rīgas Stradiņa Universitāte, Latvija. 

 

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2018 - pašlaik, Health Action Europe, valdes priekšsēdētāja

2017 - pašlaik, Health Action Europe valdes locekle

2016 - pašlaik, Veselības Projekti Latvijai valdes locekle

2013- biedre, Veselības Projekti Latvijai

2013- 2014 padomes locekle, Pacientu Ombuds

2006- 2008 prezidente, Latvijas Farmācijas Studentu Asociācija

 

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2015 Borisa un Ināras Teterevu fonda RSU studiju programmu modernizācijas mērķstipendija

2011-2012 Consortium Student Scholar, Consortium on Law and Values in Health, Environment & the Life Sciences

 

 

Publikācijas

 

Zinātniskie raksti

 

 

Salmane-Kulikovska, I., Poplavska, E., Ceha, M., Mezinska, S. (2018). Use of Generic Medicines in Latvia: Awareness, Opinions and Experiences of the Population. Journal of Pharmaceutical Policy and Practice. (Accepted).

 

Leonardo Alves, T., Poplavska, E., Mezinska, S., Salmane-Kuļikovska, I., Andersone, L., Mantel-Teeuwisse, A., Mintzes, B. (2018). Disease awareness campaigns in printed and online media in Latvia: cross-sectional study on consistency with WHO Ethical Criteria for Medicinal Drug Promotion and European standards. BMC Public Health, 18:1322 https://doi.org/10.1186/s12889-018-6202-2

 

Availability of evidence of benefits on overall survival and quality of life of cancer drugs approved by European Medicines Agency : retrospective cohort study of drug approvals 2009-13 [Elektroniskais resurss] / C.Davis, H.Naci, E.Poplavska ...[et al.] // BMJ (Online) [Elektroniskais resurss]. - Vol.359, (2017, Oct.), article No.j4530, [13 p.]. - Resurss aprakstīts 2017.g. 23.okt. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5627352/

 

Unbranded advertising of prescription medicines to the public by pharmaceutical companies (protocol) [Elektroniskais resurss] / T.Leonardo Alves, A.K.Mantel-Teeuwisse, E.Poplavska ...[et al.] // Cochrane Database of Systematic Reviews [Elektroniskais resurss]. - Vol.2017, Issue 7 (2017, July), article No.CD012699, [18 p.]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD01269…

 

Ozoliņa, Vita. Pacientu tiesību aizsardzība Latvijā : aptiekas apmeklētāju izpratne par savām tiesībām / V.Ozoliņa, E.Poplavska // Zinātniskie raksti : 2010.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 252.-265.lpp.

 

 

Citas publikācijas

 

 

Poplavska, E. (2017). Kā risināt zāļu finansiālas pieejamības problēmu. Materia Medica. - Nr.12, 36.-40.lpp.

 

Poplavska, E., Dumpe, V., Šlokenberga, S. (2016). Labas pārvaldības principu īstenošana ambulatorajā zāļu un medicīnisko ierīču kompensācijas sistēmā. Veselības Projekti Latvijai. http://www.veselibasprojekti.lv/upload/Zinojums_laba_parvaldiba_KZS_final_40316.pdf

 

Poplavska, E., Čeha, M. (2015) Patentbrīvās zāles, Materia Medica. - Nr.11, 6.-15.lpp.

 

Poplavska, E., Salmane-Kuļikovska, I. (2015). Polifarmācijas problēmas - pārskats un iespējamie risinājumi. Materia Medica. - Nr.2 10.-20.lpp.

 

Mežinska, S., Poplavska, E., Salmane-Kuļikovska, I., Čeha, M. (2015). Ģenērisko zāļu lietošana Latvijā: iedzīvotāju un speciālistu informētība, viedokļi un pieredze. Veselības Projekti Latvijai. http://www.veselibasprojekti.lv/upload/Petijuma_zinojums_27072015.pdf

 

Salmane-Kuļikovska, I., Poplavska, E., Mežinska, S. (2014). Neizlietoto zāļu utilizācija: Latvijas iedzīvotāju informētība un rīcība. Veselības Projekti Latvijai. http://www.veselibasprojekti.lv/upload/raksti/EEZ/Petijuma_zinojums_zalu_utilizacija_final.pdf

 

 

Konferenču prezentācijas

 

Health information or advertising? Disease awareness campaigns in Latvia / I.Salmane-Kuļikovska, E.Poplavska, L.Andersone ...[et al.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 132.lpp.

 

Leonardo Alves, T., Poplavska, E., Mežinska, S., Salmane-Kuļikovska, I., Andersone, L., Mintzes, B. (2016). Exposure to disease awareness campaigns in printed and online media in Latvia. The 4th international conference on Preventing Overdiagnosis (Barcelona, Spain, 20-22.sept, 2016).  

 

Poplavska, Elita. Negotiating recruitment : collaboration between patient recruitment companies and sponsors : [abstract] / E.Poplavska // BSA Medical Sociology Study Group 47th Annual Conference (York, UK, Sept.9-11, 2015) : Programme / British Sociological Association. - York, 2015. - P.133.

Salmane-Kuļikovska, Ieva. Opinions of physicians in pharmacists regarding generic medicines : the qualitative study in Latvia : [abstract] / I.Salmane-Kulikovska, E.Poplavska, S.Mezinska // BSA Medical Sociology Study Group 47th Annual Conference (York, UK, Sept.9-11, 2015) : Programme / British Sociological Association. - York, 2015. - P.42.

Poplavska, Elita. Exploring the meaning of medications for patients in Latvia / E.Poplavska, E.Ardava, V.Ozolina // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.88-89.

Ozoliņa, Vita. Pacientu tiesību aizsardzība Latvijā : pacientu tiesības aptiekā / V.Ozoliņa, E.Poplavska // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 436.lpp.

 

Poplavska, E.  (2013). Recruiting ‘high quality’ Joint conference of European Association of Social Anthropologists Medical Anthropology Network and American Anthropology Association Society for Medical Anthropology, (Tarragona, Spain, June, 2013).

 

 

Poplavska, E. (2013). We are not a clinic, they are not patients: Professional patient recruitment for clinical trials 3rd Global conference: The Patient. (Lisbon, Portugal, May, 2013)

 

 

Poplavska, E. Diethone stability in UV radiation: [abstract] /E.Poplavska// Riga Stradins University International Scientific Conference (Rīga, 2006.g. November)

 

 

Poplavska, E. Radio stability of diethone: [abstract]/E.Poplavska// Riga Stradins University International Scientific Conference (Rīga, 2005, November)

 

 

Citas prezentācijas

 

 

Poplavska, E. (2018). Mūsdienu metodes farmaceitu apmācībā. Latvijas Farmaceitu biedrības gada konference. 9. novembris, Rīga.

 

Poplavska, E. (2018).  Zāļu pieejamība un racionāla lietošana Latvijā. Pasaules Veselības dienai un Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 70. gadadienai veltīta konference. 6.aprīlis, Rīga.

 

Poplavska, E., Ķīvite, A. (2017). C hepatitis case study in Latvia: Lessons learned. Are we ready for the next Sovaldi? Konference: Access to medicines in the Baltics: Changing the narrative. 13.oktobris, Rīga.

 

Poplavska, E., Mežinska, S. (2017). Zāļu pieejamība Latvijā: Quo Vadis? 8. Latvijas Ārstu Kongress, 21.-23. septembris, Rīga.

 

Poplavska, E., Mežinska, S. (2017). Kas ir ģenēriskās zāles? Festivāls LAMPA. 30. jūnijs Cēsis.

 

Mintzes, B., Poplavska, E. (2016).  How can we best inform decisions on treatment? Workshop.  Vasaras skola: Affordable Access to Needed Medicines and their Rational Use in Europe. 5.-8. jūlijs, Rīga.

 

Poplavska, E. (2015). Kas ir ģenēriskās zāles? Veselības Projekti Latvijai publisko semināru sērija dažādās Latvijas pilsētās. 

 

Mintzes, B., Poplavska, E. (2014).  Analysing pharmaceutical advertisements in medical journals. Workshop. Vasaras skola: Understanding and Responding to Pharmaceutical Promotion. 1.-4. jūlijs, Ventspils

 

Aizsilniece, I., Poplavska, E. (2014). Communication with pharmaceutical sales representatives. Workshop. Vasaras skola: Understanding and Responding to Pharmaceutical Promotion, 1.-4. jūlijs, Ventspils

 

Kontakti

Kolēģi

Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Anda Brinkmane
Katedras vadītāja, Docētāja, Pētniece
Santa Purviņa
Docētāja, Priekšsēdētāja vietniece
Baiba Mauriņa
Prodekāne, Studiju programmas vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Vadītāja, Docētāja
Dace Bandere
Dekāne, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Ieva Strēle
Vadošā pētniece
Egita Senakola
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Pētniece
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas vadītāja, Vadītāja, Projektu vadītāja