Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Ritma Rungule, Ritma Rungule
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Socioloģijas teorija un vēsture

Mērķis

Apgūt sociālās nevienlīdzības un stratifikācijas teorētiskās pieejas un pētniecības metodes, saistot tās ar sociālpolitiskajām pārmaiņām Latvijas sabiedrībā.

Priekšzināšanas

nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

zina un saprot sociālās nevienlīdzības un stratifikācijas teorētiskās pieejas un pētniecības metodes, zina sociālās nevienlīdzības un stratifikācijas pārmaiņu tendences.

Prasmes

prot argumentēti analizēt sociālās nevienlīdzības izpausmes un stratifikācijas tendences mūsdienu sabiedrībā, balstoties uz teorētisko literatūru un pētījumu datiem.

Kompetences

analītiska pieeja sociālās nevienlīdzības un stratifikācijas problēmām.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālo procesu analīze un vadība, SPAM2MaģistrsObligāts