Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Mārtiņš Moors
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Veidot izpratni par sociālās politikas veidošanos un to ietekmējošo faktoru mijiedarbībām un uzzināt šā brīža sociālās politikas aktivitātes Latvijā un Eiropas Savienībā.

Priekšzināšanas

Par Latvijas sociālās drošības sistēmas uzbūvi.

Rezultāti

Zināšanas

Izprast Latvijas sociālās politikas procesus, sociālās politikas ieviešanu valsts un pašvaldību līmenī; aprakstīt tās sociālās problēmas, ar kurām sastopas Latvijas sociālā politika 21.gadsimtā; formulēt Latvijas Republikas pienākumus sociālās politikas jomā saskaņā ar Eiropas Savienības prioritārajiem virzieniem.

Prasmes

Definēt un argumentācijā izmantot lekciju kursā apskatītos jēdzienus Latvijas sociālās politikas kontekstā; analizēt sociālās politikas pētījumus un statistiku; atšķirt dažādus sociālās politikas tipus, noteikt, kā tie ietekmē Latvijas sociālo politiku.

Kompetences

Praktiski pielietot iegūtās zināšanas sociālās politikas raksturošanā un kursa un diplomdarba izstrādē.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD3BakalaursObligātsAnna Broka