Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Marika Lotko
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Veidot studentu izpratni par mezo un makro līmeņa sociālo darbu, aktivitātēm, kas raksturo prakses līmeņus, kopienas un sabiedrības vajadzību novērtēšanu, problēmu identificēšanu, risinājumu plānošanu; veicināt izpratni par starptautisko sociālo darbu.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais spēs:
• raksturot kopienas jēdzienu;
• nosaukt un raksturot kopienu iedalījumu;
• nosaukt makro līmeņa aktivitātes;
• izskaidrot lēmējpieņēmēju ietekmēšanas veidus;
• pamatot un plānot nepieciešamo intervences līmeni;
• raksturot starptautisko sociālo darbu.

Prasmes

Spēs definēt kopienas jēdzienu un nosaukt kopienu iedalījumu; spēs analizēt lēmējpieņēmēju ietekmēšanas veidus un izvēlēties atbilstošāko sociālās problēmas risināšanai; spēs raksturot, kas ir makro sociālais darbs, kādās aktivitātēs tas izpaužas; spēs nosaukt nacionāla un starptautiska līmeņa institūcijas, kuras piedalās sociālās politikas veidošanā; spēs raksturot starptautiskā sociālā darba pazīmes; spēs atlasīt informācijas avotus, kas raksturo sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošinājumu mezo un makro līmenī.

Kompetences

Sociālo problēmu pētīšanā, analītiskā izvērtēšanā, problēmu definēšanā un prioritāšu izvirzīšanā, problēmrisinājumu modelēšanā un novērtēšanā, sociālo pārmaiņu nepieciešamības noteikšanā. Orientācija aktuālajos sociālpolitiskajos procesos.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD4BakalaursObligāts