Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Agita Misāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģija

Mērķis

Kursa mērķis ir dot iespēju studentiem pasniedzēja vadībā iegūt pieredzi praktiskā lauka darbā ekspedīcijas formā, kā arī iegūto datu apkopošanā un analīzē.

Priekšzināšanas

Vispārējs ievads antropoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Spēj parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni par antropoloģijas nozares esošo aktuālo jaunāko tendenču stāvokli šādās jomās: Novērojums, līdzdalīgais novērojums, datu fiksēšana un apkopošana; datu analīze un apkopošana, kas veido pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē.

Prasmes

Spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus antropoloģiskā lauka darbā, parādīt prasmes, kas pētniecības problēmām ļauj rast radošus risinājumus, ar kolēģiem pārrunāt un argumentēti apspriest praktiskus jautājumus un risinājumus lauka darbā, spēj veikt vai pārraudzīt tādas lauka darba aktivitātes, kurās iespējamas neprognozējamas izmaiņas.

Kompetences

Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas antropoloģiskā lauka darba kontekstā, atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālā antropoloģija, SAM2MaģistrsIerobežota izvēleKlāvs Sedlenieks