Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Svetlana Muhejeva
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Attīstīt angļu valodas lietošanas komunikatīvās iemaņas un prasmes studiju nolūkiem un darbam turpmākajā specialitātē un veicināt profesionālās terminoloģijas apguvi un tās praktisko lietošanu.

Priekšzināšanas

Angļu valodas zināšanas vidusskolas programmas līmenī.

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti:
- atpazīs profesionālo terminoloģiju dažāda veida tekstos;
- nosauks sociālā darba jomā visbiežāk izmantojamās terminoloģijas ekvivalentus angļu valodā;
- aprakstīs dažādas ar sociālā darba jomu saistītas parādības, izmantojot profesionālo terminoloģiju angļu valodā

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
- atlasīt un pareizi izmantot terminoloģiju mutvārdu saziņai (piemēram, prezentāciju veidošanai, diskusijām) un rakstos sociālā darba jomā;
- izmantot piemērotus valodas izteiksmes līdzekļus, lai paustu savu viedokli gan mutiskajā, gan rakstiskajā komunikācijā;
- sniegt iegūtās informācijas apkopojumu gan mutiski, gan rakstveidā, izmantojot atbilstošu terminoloģiju;
- atstāstīt teksta vispārējo saturu un atrast konkrētu informāciju dažāda veida tekstos no dažādiem informācijas avotiem.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā, studenti spēs praktiski izmantot apgūto terminoloģiju dažādās komunikatīvās situācijās.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.