Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:9 / 13.5
Kursa vadītājs:Aleksandrs Timofejevs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Tirgzinības un reklāma; Politikas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Apgūt spāņu valodas prasmes saziņai ikdienas situācijās, sasniedzot A1 līmeni pēc Eiropas Padomes izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta (Common European Framework of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment).

Priekšzināšanas

Bez priekšzināšanām spāņu valodā.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie:
• zinās un izmantos minimālo leksiku un frāzes sadzīves situācijās;
• zinās vārdu kārtību stāstījuma un jautājuma teikumos;
• spēs noteikt, vai attiecīgais teikums vai teksts attiecas uz tagadnes, pagātnes vai nākotnes darbībām;
• spēs atpazīt biežāk sastopamās spāņu valodas konstrukcijas.

Prasmes

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs:
• atrast tekstā vajadzīgo informāciju, izmantot nepieciešamākās frāzes sarunas uzsākšanai, informācijas nodošanai un tās uzturēšanai;
• saprast vienkāršus tekstus par ikdienas tēmām, vēstules, ielūgumus, dialogus, paziņojumus lidostā vai stacijā par transporta kustību, laika prognozes u.c.;
• sniegt īsu informāciju par sevi, saviem tuviniekiem, dzīves apstākļiem un studijām;
• uzrakstīt personīgu vēstuli;
• izmantot apgūtās valodas struktūras ikdienas komunikācijā.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot apgūto leksiku un valodas struktūras ikdienas komunikatīvās situācijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Politika un politiskā komunikācija, PPK 5BakalaursIerobežota izvēle
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE3BakalaursIerobežota izvēleAleksandrs Timofejevs
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE5BakalaursIerobežota izvēleInga Reinvalde
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR3BakalaursIerobežota izvēleInga Reinvalde
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR5BakalaursIerobežota izvēleInga Reinvalde
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE3BakalaursIerobežota izvēleAleksandrs Timofejevs
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE5BakalaursIerobežota izvēleAleksandrs Timofejevs
Starta uzņēmējdarbības vadība, SUV 5BakalaursIerobežota izvēleInga Reinvalde
Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE4BakalaursIerobežota izvēle
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR4BakalaursIerobežota izvēleInga Reinvalde
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE4BakalaursIerobežota izvēleAleksandrs Timofejevs