Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Inga Reinvalde
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne; Komunikācijas zinātne; Psiholoģija; Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Spāņu valodas kursa mērķis ir apgūt spāņu valodas prasmes saziņai ikdienas situācijās, sasniedzot A1/A2 līmeni pēc Eiropas Padomes izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta (Common European Reference for Language Learning, Teaching and Assessment).

Priekšzināšanas

Bez priekšzināšanām spāņu valodā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas kursa apgūšanas studējošie zinās spāņu standartvalodas vārdu krājumu, standarttekstiem raksturīgākās valodas struktūras un valodas likumības, pratīs atrast nepieciešamo informāciju, atpazīs un spēs noteikt, vai attiecīgais apgalvojums vai teksts attiecas uz tagadnes vai nākotnes darbībām, atpazīs pareizo vārdu kārtību stāstījuma un jautājuma teikumos.

Prasmes

Studējošie sapratīs vienkāršus autentiskus tekstus par ikdienas tēmām (vēstules, ielūgumus, sludinājumus presē u.c.), vienkāršus autentiskus audio materiālus par ikdienas tēmām (dialogus, paziņojumus lidostā vai stacijā par transporta kustību, sludinājumus presē, laika prognozes u.c.), pratīs uzrakstīt īsus ziņojumus, e-pasta vēstules, pierakstīt vienkāršu informāciju, aizpildīt anketas, sniegt īsu informāciju par sevi, saviem tuviniekiem, dzīves apstākļiem, tuvāko apkārtni, atbildēt uz jautājumiem, uzdot jautājumus, izmantojot vienkāršas valodas struktūras, pratīs atstāstīt tekstu, izklāstot savu domu, formulējot vienkāršus teikumus, izprast un prast izmantot ikdienas komunikācijā nepieciešamās valodas gramatiskās struktūras.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs praktiski izmantot apgūto leksiku un valodas struktūras ikdienas komunikatīvās situācijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Multimediju komunikācija, MK1BakalaursIerobežota izvēleInga Reinvalde
Organizāciju un menedžmenta socioloģija, OM 3BakalaursIerobežota izvēleAleksandrs Timofejevs
Psiholoģija, PSb3BakalaursIerobežota izvēleInga Reinvalde
Psiholoģija, LFPSb3BakalaursIerobežota izvēle
Sabiedriskās attiecības, SA1BakalaursIerobežota izvēleInga Reinvalde
Tiesību zinātne, TZ3BakalaursIerobežota izvēleInga Reinvalde
Žurnālistika, ZR1BakalaursIerobežota izvēleInga Reinvalde