Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2004 - pašlaik

Lektora p.i.

Rīgas Stradiņa universitāte, Valodu centrs

1995 - 2004

Skolotāja

Rīgas Katoļu ģimnāzija

1995 - 2004

Lektore

RARZI

1994 - 1995

Tulkotāja

SIA Egmont Latvija

1984 - 1990

Inženiere

LPSRVARK LRKL Skaitļošanas centrs

Izglītība

2000 - 2002

Humanitāro zinātņu maģistre filoloģijā (Mg. filol.)

Latvijas Universitāte

Maģistra darba nosaukums "Auf der Suche nach der Effezienz beim Fremdsprachenerwerb (DaF)"; maģistra darba vadītāja: Dr. Ieva Sproģe

1979 - 1984

Ekonomista kvalifikācija (16.12.2012. pielīdzināts Mg. oec.)

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Izstrādātie studiju kursi

Spāņu valoda

Vadītie studiju kursi

Spāņu valoda

Vācu valoda

Docētie studiju kursi

Spāņu valoda, vācu valoda

Medicīnas terminoloģija vācu valodā

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

16.05.2020. Sociālās neirozinātnes atziņas profesionālajā darbībā. Kristīne Šneidere.

07.05.2020. - 21.05.2020. Docētājs pedagoģiskā procesa gudrs vadītājs. Katrīna Želtkovska, Līva Tiesnese, Indra Majore-Dūsele. RSU PIC. 6 akad.st.

06.05.2020. Droša un veselīga darba vide mājās attālinātās konsultēšanas laikā. Ivars Vanadziņš. RSU PIC. 4 akad.st.

06.12.2019. - 27.12.2019. Elektronisko testu veidošana. Mihails Haļitovs. RSU PIC. 8 akad.st.

05.11.2019. - 19.11.2019. Docēšana starpkultūru vidē. RSU PIC. 8 akad.st.

2019. gada 12. aprīlis.

Mikrosoft Power Point prezentāciju veidošanas pamati, ( 4 akad. st.), RSU PIC.

2019. gada 29. marts.

Jaunas teorētiskās pieejas spāņu kā svešvalodas apguvē, (6 akad. st.), LU.

2018. gada 21. novembris.

3 K pētniecībā, asoc. prof. Kārlis Agris Gross, (2 akad. st.), RSU PIC.

2017. gada​ 2. decembris.

Uzrunājošu prezentāciju veidošana, Jānis Jakobs (Digitālā meistarība) (8 akad. st.), RSU PIC, reģ. nr. 2017/992

2017. gada​ 27.-29. novembris.

Studiju rezultātu formulēšana un vērtēšana studiju programmu pilnveidei, doc. Sanita Baranova (LU), doc. Rudīte Koka, Matīss Sīlis, Dagnija Briede (RSU) (2 akad. st.), RSU PIC, reģ. nr. 2017/1028.

2017. gada​ 22. septembris​.

Mīti un patiesība par Somijas izglītību“, Irmeli Halinena, Skola 2020, LU.

2017. gada​ 30. aprīlis​

Academia izmantošanas iespējas pētniecībā, Academia Akadēmiskais repozitorijs, RSU PIC, Apliecinājums, reģ. nr. 2017/304​​

14.03.2017.-16.05.2017.

Pētniecības metodoloģija un datu statistiskā apstrāde, doc. Inese Gobiņa, doc. Anda Ķīvīte, KF dekāne Taņa Lāce, asoc. prof. Ritma Rungule (27 akad. st.), RSU PIC, Apliecinājums, reģ. nr. 2017/200

07.12.2016.–25.01.2017.

Pareizs un atbilstošs mūsdienu latviešu valodas lietojums profesionālajā darbībā, lingviste Dite Liepa (16 akad. st.), RSU PIC, Apliecinājums, reģ. nr. 2017/55​

2016. gada 29.-30. oktobris

​II Jornadas de enseñanza de español como lengua extranjera (spāņu valodas kā svešvalodas pasniegšanas II seminārs ), (10 stundas), LKA​

2016. gada 1. jūnijs

Kanādas Britu Kolumbijas​ universitātes pieredze flipped classroom īstenošanā​, Kanādas Britu Kolumbijas​ universitātes asoc. profesora Anda Klegera vieslekcija un praktiskā nodarbība (4 akad. stundas).

2016. gada 31. marts - 5. maijs

Studiju rezultātu vērtēšanas metodika, Sanita Baranova (LU), Rudīte Hahele (RSU), Anžela Jurāne-Brēmene (ViA) (6 akad. stundas).

2015. gada 17. - 18. oktobris

I Jornadas de enseñanza de español como lengua estranjera, Rīga, ​​LKA, ELE (10 akad. stundas).

2015. gada 17. aprīlis

Learning Expertise in Practice, Prof. P. Jarvis, Surrey University, UK.

2015. gada 2.- 16. aprīlis

Formatīvās vērtēšanas vērtības, Anžela Jurāne-Brēmene (6 akad. stundas).

2014. gada 18. - 22. augusts

Vitauta Lielā universitāte, Kauņa, Lietuva, ​DAAD seminārs augstskolu docētājiem Laikmetīgas vācu valodas kā svešvalodas nodarbības veidošana, ņemot vērā heterogenitāti (24 akad. stundas).

2014. gada 4. jūnijs

Problēmbalstītas mācīšanās augstskolu pedagoģijā: metodes integrācija studiju procesā, Kanādas Britu Kolumbijas​universitātes asoc. profesora Anda Klegera vieslekcija un praktiskā nodarbība (4 akad. stundas).

2013. gada 30. septembris - 4. oktobris

Instituto Español​ Letras castellanas, Spānija. Spāņu valodas pasniegšanas metodika (6 akad. stundas).

2013. gada februāris - aprīlis

RSU E-studiju vides lietošana (4 nodarbības).

2012. gada jūlijs - augusts

BaltImage, angļu valodas intensīvie kursi (64 akad. stundas).

2012. gada 8. - 21. marts

Profesionālās pilnveides programma Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā (14 akad. stundas).

2010. gada 8. - 12. novembris​

Instituto Español Letras castellanas, Spānija. Spāņu valodas intensīvais kurss (nivel avanzado, 25 akad. stundas)​

2009. gada 3. - 14. augusts​

Instituto Españ​ol Letras castellanas, Spānija. Spāņu valodas metodika un kultūra spāņu valodas skolotājiem un docētājiem (10 akad. stundas).​

2007. gada 1. - 11. oktobris

Instituto Españ​ol Murallas de Avila, Spānija. Spāņu valodas metodikas un kultūras kurss Reciclate! spāņu valodas skolotājiem un docētājiem (60 akad. stundas).

2007. gada 5. februāris - 20. jūnijs

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, tālākizglōitības programma Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse (160 stundas, 72 kontaktstundas).

2004. gada 11. februāris - 21. jūnijs

Valodu mācību centrs, angļu valodas kursi (70 stundas).

1999. gada 27. maijs

Gētes institūts,​ centrālais augstākās pakāpes eksāmens (Zentrale Oberstufenprüfung, Note: sehr gut).

1998-1999

Gētes institūts, vācu valodas kursi (Oberstufe).

1994-1995

Centro Internacional Teresiano-Sanjuanista (Spānija), spāņu garīgās literatūras studijas (370 akad. stundas).

1994. gada 4. jūlijs - 16. septembris

Instituto Español Murallas de Avila, Spānija. Spāņu valodas​ intensīvais kurss (330 kontakstundas).

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība

Publikācijas

Tēzes​​

Vīksne, Vita. Anhels Ganivets Garsija (1865–1898) – spāņu rakstnieks, filosofs un diplomāts / V.Vīksne, I.Reinvalde // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 304.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas