Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Kaspars Rekscs
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Policijas tiesības

Mērķis

Nodrošināt iespēju studentiem iegūt vispusīgas zināšanas par speciālo objektu apsardzes aspektiem, kā arī veidot pamatprasmes un pamatiemaņas speciālo objektu apsardzes organizēšanā.
Uzdevumi: 1) Nodrošināt iespēju apgūt ar speciālo objektu apsardzi saistītos tiesiskos aspektus; 2) Nodrošināt iespēju apgūt ar speciālo objektu apsardzi saistītos organizatoriskos aspektus.

Priekšzināšanas

Studiju kursa apguve balstās uz integrētām iepriekš iegūtajām zināšanām, studiju programmas ietvaros.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kurss ļauj iegūt zināšanas par tiesisko regulējumu, kas nosaka dažādus speciālo objektu apsardzes aspektus.

Prasmes

Apgūstot studiju kursu, studenti iegūs vispārīgas prasmes un iemaņas risināt tiesiska rakstura jautājumus, ar kuriem var saskarties speciālo objektu apsardzē. Tāpat tiks iegūtas vispārīgas prasmes un iemaņas, kas ir saistītas ar minēto objektu apsardzes organizēšanu.

Kompetences

Studiju kursa apguve ļaus studentam formulēt, aprakstīt un analizēt tiesiska rakstura problēmas speciālo objektu apsardzes organizēšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs, PDPNvp7BakalaursIerobežota izvēleValdis Voins