Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Māra Kuļša
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Sniegt zināšanas par medicīnisko kontroli un tās īpatnībām cilvēkiem, kas nodarbojas ar fiziskiem vingrinājumiem un sportu; par veselības problēmām, kas var rasties nodarbojoties ar sportu; par fizisko un funkcionālo spēju novērtēšanu dažādām cilvēku grupām dažādos vecumposmos.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, veselības sportā, kinezioloģijā, iekšķīgajās slimībās, traumatoloģijā un ortopēdijā.

Rezultāti

Zināšanas

Izpratīs medicīniskās kontroles nozīmi dažādām cilvēku grupām, kas nodarbojas ar fiziskiem vingrinājumiem un sportu, spēs raksturot ar veselību saistītos fiziskās sagatavotības rādītājus, to noteikšanas metodes, zinās sportam raksturīgās traumas, spēs raksturot sporta traumu riska faktorus, spēs raksturot sportā sastopamos patoloģiskos stāvokļus.

Prasmes

Spēs novērtēt ar veselību saistītos fiziskās sagatavotības rādītājus un veidot ieteikumus to uzlabošanai, spēs atpazīt un izvērtēt biežāk sastopamos sporta traumu un veselības riska faktorus un veidot ieteikumus to novēršanai.

Kompetences

Spēs noteikt un izskaidrot saviem pacientiem esošo fiziskās sagatavotības līmeni un ieteikt atbilstošus fiziskos vingrinājumus tā paaugstināšanai, kā arī sniegt ieteikumus saviem pacientiem, kas nodarbojas ar sportu veselības veicināšanas nolūkos, par fiziskās sagatavotības uzlabošanas iespējām, par sporta traumu un citu patoloģisko stāvokļu mazināšanas iespējām.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFF5BakalaursObligātsMāra Kuļša
Fizioterapija, RFFN9BakalaursObligātsMāra Kuļša