Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Indra Vīnberga
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģija

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar dažādām sporta spēlēm, iekļaujot tajās zināšanas par šo spēļu noteikumiem, tehnikas pamatelementu izpildi, un sporta spēļu lomu veselības un fiziskās sagatavotības uzlabošanā.

Priekšzināšanas

Iemaņas sporta spēlēs, vispārizglītojošo skolu programmas ietvaros.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti: pārzin minēto sporta spēļu noteikumus; nosauc un raksturo minēto sporta spēļu tehnikas pamatelementus; pastāsta par šo sporta spēļu lomu, veselības nostiprināšanā; parāda pamata vingrinājumus mācīto sporta spēļu tehnikas elementu apguvei.

Prasmes

Studenti: atlasa dažādus vingrinājumus mācīto sporta spēļu tehnikas pamatu apguvei; izprot un pielieto sporta spēles savas ikdienas aktivitātēs fizisko spēju un veselības uzlabošanā; izvēlas atbilstošus tehnikas elementus spēles situācijās; izskaidro apgūto sporta spēļu noteikumus, spēles apstākļos.

Kompetences

Izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes, studējošie spēs pielietot sporta spēles veselības nostiprināšanā, fizisko spēju uzlabošanā, spēles situācijās lietot atbilstošus tehnikas elementus un noteikumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF8MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMF8MaģistrsIerobežota izvēleAndris Eikens
Medicīna, SSNMFz7MaģistrsIerobežota izvēleAndris Eikens
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz8MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, MF7MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMF7MaģistrsIerobežota izvēle