Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Lektore

Rīgas stradiņa universitāte,Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Sporta un uztura katedra

2009 - 2014

Lektore

Rīgas Stradiņa universitāte,Rehabilitācijas fakultāte Sporta, uztura un pedagoģijas katedra

1992 - 2004

Lektore

Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas katedra

1984 - 1991

Instruktore/ vecākā trenere

Latvijas MF Fiziskās kultūras un sporta komiteja

Izglītība

2000

Pedagoģijas maģistra grāds Sporta pedagoģijā

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

1993 - 1994

Studijas maģistratūrā

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

1979 - 1984

Diploms,Specialitāte – fiziskās audzināšanas pasniedzēja

Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts

Sasniegumi

Kvalifikācijas celšanas kursi

 09.10.2019. - 13.11.2019.Kvalitatīvās pētniecības metodoloģija un datu analīze .Rīgā, 2019. gada 13. novembrī Reģistrācijas Nr. 2019/1702

1-2.06.2019 Rīgas Stradiņa universitāte, pedagoģiskās izaugsmes centrs, "1. starptautiskajā funkcionālo treniņu, pilašu un pašizaugsmes lekciju pasākumā latvijā " SIRDPUKSTI/ HEARTBEAT" , apliecinājums Nr. 2019/06-277

23.05.2019 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Treneru un augstu sasniegumu student sporta kompetenču pilnveide,8 stundas,apliecība, Nr. 16074

05.12.2018 Rīgas Stradiņa universitāte, pedagoģiskās izaugsmes centrs, "Datubāze PubMed un tās rīki zinātnisko publikāciju meklēšanai", ir apliecinājums

06.12.2018 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Treneru un augstu sasniegumu student sporta kompetenču pilnveide,8 stundas,apliecība, Nr. 15565

29/08/2018 Rīgas Stradiņa universitāte, pedagoģiskās izaugsmes centrs, " Mācības par e-studiju atjauninājumiem" , ir apliecinājums

08/02 /2018 Rīgas Stradiņa universitāte, pedagoģiskās izaugsmes centrs, " Iepazīsimies , esmu RSU docētājs..." ", 2 akadēmiskās stundas, apliecinājums Nr.2018/91

02/02/2018 -23/02/2018 Rīgas Stradiņa universitāte, pedagoģiskās izaugsmes centrs, " Kā Google rīki var palīzdēt mācīt un mācīties ", 11 akadēmiskās stundas, apliecinājums Nr.2018/100

12/05/2017 Treneru un augstu sasniegumu student sporta kompetenču pilnveide, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija,8 stundas,apliecība, Nr. 14836

2016/09 / 21-2016 / 10/19 tematiskā cikla "E -studiju lietošanas iespejas", 10 akadēmiskās Stundas, apliecinājums Nr. 2016/604

2016/09 / 06- Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, Treneri ANO Augstu Studentu sasniegumu SPORTS kompetenču pilnveide, sertifikātu, 8 Stundas, reģistrācijas Nr 1365

06/14/2016 - Rīgas Stradiņa universitāte, RSU centra izglītības izaugsmei, "Eropass CV portfolio", Apstiprinājums, 3 akadēmiskās Stundas, reģistrācijas Nr 2016/276

14.06.2016. Pedagoģiskās izaugsmes centrs, " Eropass dokumentu portfolio",Rīgas Stradiņa universitāte, Apliecinājums, 3 ak/st. reģistrācijas Nr. 2016/276

2.06.2016., Treneru un augstu sasniegumu student sporta kompetenču pilnveide, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija,8 stundas,apliecība, Nr. 13621

26.05.2016. Pedagoģiskās izaugsmes centrs, " TurnitIn darbu labošana un satura orģinalitātes programmas lietošana",Rīgas Stradiņa universitāte, apliecinājums, 2 ak./ st.reģistrācijas Nr. 2016/276

11.05.2015.-14.05.2015. ERASMUS+ Klaipēdas universitāte, Lietuva, LVRIGA03

22.03.2015.- 25.03.2015.Grundtvig Mācību partnerība, savstarpēju rūpju no zināšanām līdz darbībai (M- Care),Roma, sertifikāts, 2013-1-RO1-GRU06-29473 3

7.02.2015.-8.02.2015. Grupu nodarbību programmas /strečings , praktisko iemaņu pilnveide grupu nodarbību vadīšanā,Rīga, Informatīvais atbalsts " Fitness Factory", sertifikāts, 12 stundas

13.11.2012.'Profesionālājā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana " projektā " Kompetents sporta pedagogs" , Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija, Nr.2009/0235/1DP/1.2.1.1./09/IPIA/004, 16 stundas,Apliecība Nr. 7110

12.03.2012.-21.03.2012.Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā, Rīgas Stradiņa universitāte,12 ak/st., Sertifikāts, rģistrācijas Nr.2012/0878

10.01.2012.-17.01.2012.Statistika pētniecības darbā –metodoloģiskie un praktiskās izmantošanas aspekti, Rīgas Stradiņa universitāte,10 ak./st., Sertifikāts, reģistrācijas Nr. 2012/0074

14.06.2011. 'Profesionālājā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana " projektā " Kompetents sporta pedagogs" , Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija,Nr.2009/0235/1DP/1.2.1.1./09/IPIA/004, 16 stundas, Apliecība Nr. 7879

12.02.2010. RSU "Informācijas meklēšanas apgūšana pasaules medicīnas citējamo žurnālu datubāzē PubMed", Tālākizglītības fakultātes mācību programma, 5 ak/st.,Sertifikāts, Reģistrācijas Nr.022554

23.01.2010.-24.01.2010. "Muguras sāpju iemesli. Vingrojumu un vingrinājumu pielietošana sāpju novēršanā, mazināšanā un profilaksē" – Veselības fitnesa institūts, 12,5 stundas, apliecība.

Izstrādātie studiju kursi

Prakse

Vingrošanas pamati un terminoloģija

Sporta spēles

Sports veselībai I

Sports veselībai II

Sports veselībai

Vadītie studiju kursi

Prakse

Sporta spēles

Sports veselībai

Sports veselībai 2

Sports veselībai I

Sports veselībai II

Vingrošanas pamati un terminoloģija

Prakse

Sporta pedagoģija

Sporta spēles

Sports veselībai

Sports veselībai 2

Sports veselībai I

Sports veselībai I

Sports veselībai II

Vingrošanas pamati un terminoloģija

Docētie studiju kursi

Dažādi fitnesa nodarbību veidi

Ieskats dažādos fitnesa nodarbību veidos

Prakse

Sporta spēles

Sports veselībai

Sports veselībai 1

Sports veselībai 2

Sports veselībai I

Sports veselībai II

Vingrošanas pamati un terminoloģija

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

Dažādi fitnesa nodarbību veidi

Ieskats dažādos fitnesa nodarbību veidos

Kvalifikācijas darbs

Kvalifikācijas eksāmens

Prakse

Sporta spēles

Sports veselībai

Sports veselībai 1

Sports veselībai 2

Sports veselībai I

Sports veselībai I

Sports veselībai II

Veselības sporta pamati

Vingrošanas pamati un terminoloģija

Studējošo pētniecisko darbu vadīšana un recenzēšana

vadītie:

bakalaura darbi 3

kvalifikācijas darbi: 27

recenzētie: kvalifikācijas darbi: 20

Apbalvojumi un atzinības

2014. gads: Rīgas Stradiņa universitāte, Atzinības raksts

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Studiju programmu " Veselības sporta speciālists' un " Veselības sports" kvalitātes padomes locekle, no 2015 līdz šim brīdim

Raksti

ARNIS, Voldemārs et al. Ramona Buliņa, Una Veseta, Irēna Upeniece, Indra Vīnberga DIFFERENCES ABOUT CALORIE INTAKE MEASUREMENT ACROSS FITNESS DEVICE AND MOBILE APPS. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, [S.l.], v. 6, p. 66-78, may 2020. ISSN 2256-0629. Available at: <http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/5183>. Date accessed: 21 june 2020. doi:http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol6.5183.

UPENIECE, Irena et al. Una Veseta, Indra Vinberga, Voldemars Arnis EFFECT OF NORDIC WALKING ACTIVITIES ON WOMEN BODY COMPOSITION: A CRITICAL REVIEW. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, [S.l.], v. 6, p. 421-429, may 2020. ISSN 2256-0629. Available at: <http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/5046>. Date accessed: 21 june 2020. doi:http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol6.5046.

Studiju programmas " Veselības sporta speciālists" reflektantu aerobo darbaspēju izmaiņas 11 gadu periodā =THE CHANGES IN AEROBIC WORK CAPACITY OF THE STUDY PROGRAM "HEALTH CARE SPECIALIST" DURING THE ELEVEN YEARS PERIOD/Voldemārs Arnis, Evita Bole, Irēna Upeniece, Indra Vīnberga, Maruta Hoferte, Anita Gauruča, Anna Āboliņa Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2019.g. 24.-25.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2019. - 4.daļa, 17-28.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Sieviešu motivācija nodarboties ar nūjošanu = Women's motivation to engage with the Nordic walking / I.Upeniece, I.Vīnberga, V.Arnis, R.Erts // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 3.daļa, 581.-591.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Rīgas Stradiņa universitātes veselības aprūpes virziena studentu aerobās darbaspējas = Aerobic capacity of health care students at Riga Stradiņš University / V.Arnis, I.Vīnberga, I.Upeniece, D.Šmite, M.Hoferte, A.Gauruča // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 3.daļa, [457.]-464.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Netiešo aerobo darbaspēju testu pareizība dažāda vecuma, dzimuma un fiziskās sagatavotības cilvēkiem / L.Liepiņa, V.Arnis, I.Vīnberga, M.Kuļša // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 364.-374.lpp.

 

Arnis, Voldemārs. Dažādu aerobo darbaspēju testu objektivitāte aerobo darbaspēju novērtēšanā dažāda vecuma, dzimuma un fiziskās sagatavotības cilvēkiem / V.Arnis, M.Kuļša, I.Vinberga // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 435.-439.lpp.

 

Tēzes

Profesionālās terminoloģijas lietošana veselības sporta speciālistu darbā/I. Upeniece, s. Šilda, I. Vīnberga// 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 22.-23. martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 271.lpp.

Viedtālruņu sporta aplikāciju izmantošana sportošanas veicināšanā/ I. Upeniece, J. Sarkans, I. Vīnberga// 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6. -7. aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 157.lpp.

Vīnberga, Indra. Augstas intensitātes intervāla treniņu un spēka aerobikas grupu nodarbību ietekme uz ķermeņa uzbūvi un aerobajām darbaspējām / I.Vīnberga, G.Leonoviča // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 181.lpp.

Vīnberga, Indra. Fizisko aktivitāšu izvēle cilvēkiem vecumā virs 60 gadiem Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālā dienesta dienas centros / I.Vinberga, Z.Zauberga // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 68.lpp.

Rīgas Stradiņa universitātes studentu aerobās darbaspējas un to izmaiņas studiju laikā / A.Voldemārs, I.Upeniece, I.Vinberga, M.Hoferte, I.Kalniņa // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 56.lpp.

Kuļša, Māra. Aerobās darba spējas un ieteicamās slodzes intensitāte cilvēkiem ar dažādu fiziskās sagatavotības līmeni / M.Kuļša, V.Arnis, I.Vinberga // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.- 15.aprīlī) /Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 159.lpp.

Korelācija starp aerobajām darbspējām un ķermeņa kompozīcijas rādītājiem / L.Kraukliņa, V.Arnis, M.Kuļša, I.Vinberga // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 60.lpp.

Fiziskās aktivitātes Rīgas Stradiņa universitātes studējošo veselības sporta speciālistu dzīves gājuma laikā / I.Upeniece, V.Arnis, I.Vinberga, M.Hoferte // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2/8/16 © Eiropas Savienība, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Lapa 4 / 5 Curriculum vitae Indra Vīnberga 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 61.lpp.

Aerobie darbspēju testi, to precizitāte un pielietošanas iespējas cilvēkiem ar dažādu fizisko sagatavotību / L.Kraukliņa, V.Arnis, M.Kuļša, I.Vinberga // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 58.lpp.

RSU studentu aerobās darbspējas, to atkarība no dažādiem faktoriem un paaugstināšanas iespējas / V.Arnis, I.Vinberga, I.Upeniece, M.Hoferte // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 138.lpp.

Rehabilitācijas studentiem raksturīgākais zinību apguves uztveres veids / I.Upeniece, V.Arnis, I.Vinberga, M.Hoferte // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 348.lpp.

Kuļša, Māra. Maximum oxygen uptake and anaerobic treshold for people with different level of aerobic capacity / M.Kulsa, V.Arnis, I.Vinberga // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.57.

Publikācijas

Raksti​​

Studiju programmas "Veselības sporta speciālists" reflektantu aerobo darbaspēju izmaiņas vienpadsmit gadu periodā = The changes in aerobic work capacity of the study program "Health care specialist" during the eleven years period / V.Arnis, E.Bole, I.Upeniece, I.Vīnberga, M.Hoferte, A.Gauruča, A.Āboliņa // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2019.g. 24.-25.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2019. - 4.daļa : Sports un veselība. Māksla un dizains, 17.-28.lpp. - DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol4.3960

Sieviešu motivācija nodarboties ar nūjošanu = Women's motivation to engage with the Nordic walking / I.Upeniece, I.Vīnberga, V.Arnis, R.Erts // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 3.daļa, 581.-591.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rīgas Stradiņa universitātes veselības aprūpes virziena studentu aerobās darbaspējas = Aerobic capacity of health care students at Riga Stradiņš University / V.Arnis, I.Vīnberga, I.Upeniece, D.Šmite, M.Hoferte, A.Gauruča // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 3.daļa, [457.]-464.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Netiešo aerobo darbaspēju testu pareizība dažāda vecuma, dzimuma un fiziskās sagatavotības cilvēkiem / L.Liepiņa, V.Arnis, I.Vīnberga, M.Kuļša // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 364.-374.lpp.

Tēzes​​

Upeniece, Irēna. Profesionālās terminoloģijas lietošana veselības sporta speciālistu darbā / I.Upeniece, S.Šidla, I.Vīnberga // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 271.lpp.

Upeniece, Irēna. Viedtālruņu sporta aplikāciju izmantošana sportošanas veicināšanā / I.Upeniece, J.Sarkalns, I.Vīnberga // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 157.lpp.

Vīnberga, Indra. Augstas intensitātes intervāla treniņu un spēka aerobikas grupu nodarbību ietekme uz ķermeņa uzbūvi un aerobajām darbaspējām / I.Vīnberga, G.Leonoviča // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 181.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Gunta Bēta
Direktora vietniece akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Jeļena Ļubenko
Docētāja, Vadošā pētniece