Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ivans Jānis Mihailovs
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas teorija

Mērķis

Kursa mērķis ir veicināt studentu kritisku, analītisku domāšanu, pilnveidot kultūrkompetenci un starpkultūru komunikācijas prasmes globalizācijas un kultūru dažādības apstākļos.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti iegūst priekšstatu par aktuālām problēmām starpkultūru komunikācijā, faktoriem, kas ietekmē cilvēka individuālo attīstību, kā arī sociālo institūtu struktūru un socializāciju daudzkultūru sabiedrībā.

Prasmes

Prasmes veidot analīzi par kultūrdažādību, interpretēt teorētiskos tekstus, īstenot vajadzību izpēti, praktiski sazināties un veidot uzticēšanās attiecības starpkultūru komunikācijas kontekstā

Kompetences

Studenti ir kompetenti veidot nostāju starpkultūru jomā, reaģēt uz rasisma izpausmēm, integrēt, iegūtās zināšanas un alternatīvus viedokļus par starpkultūru dialogu un konfliktiem; kritiski analizēt situācijas dinamiku starpkultūru komunikācijā konkrētā sabiedrībā vai kopienā, īstenot kultūrsensitīvu profesionālo praksi.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija, FO3BakalaursIerobežota izvēleIvans Jānis Mihailovs, Liesma Ose
Fotogrāfija, FON3BakalaursIerobežota izvēleIvans Jānis Mihailovs, Liesma Ose
Multimediju komunikācija, MK3BakalaursObligātsIvans Jānis Mihailovs, Liesma Ose
Multimediju komunikācija, MKN3BakalaursObligātsIvans Jānis Mihailovs, Liesma Ose
Sabiedriskās attiecības, SA3BakalaursObligātsIvans Jānis Mihailovs, Liesma Ose
Žurnālistika, ZR3BakalaursObligātsIvans Jānis Mihailovs, Liesma Ose