Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Romāns Putāns
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vadībzinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Kursa mērķis ir sniegt studējošajiem zināšanas par ekonomikas procesiem un tendencēm starptautiskā biznesa vides kontekstā.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas ekonomikas pamatos, pamatzināšanas starptautiskajā biznesā un pamatzināšanas starptautiskajās attiecībās.

Rezultāti

Zināšanas

Izpratne par starptautiskā biznesa būtību ekonomikā, tā pamatprincipiem, galvenajām tendencēm;
Izpratne par aktuālajiem problemātikas jautājumiem starptautiskā biznesa ekonomikā;
Zināšanas par galvenajiem spēlētājiem valsts, privātajā, NVO un pārnacionālajā sektorā starptautiskā biznesa ekonomikā.

Prasmes

Grupu darbos un diskusijās tiek pilnveidotas studējošos argumentācijas un kritiskās domāšanas prasmes.
Referātu prezentācijas stiprina studējošo spēju argumentēti izskaidrot un diskutēt par aktuālajiem problemātikas jautājumiem starptautiskā biznesa ekonomikā.

Kompetences

Spēja identificēt un analizēt galveno spēlētāju lomu un ietekmi starptautiskā biznesa ekonomikā;
Spēja identificēt un analizēt galvenos determinantus ekonomikas procesos starptautiskajā biznesā, kā arī analizēt tiem piemērotākās starptautiskā biznesa stratēģijas.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTM3MaģistrsIerobežota izvēleRomāns Putāns
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVM3MaģistrsIerobežota izvēleRomāns Putāns