Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Santa Bormane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Vadībzinātne; Tirgzinības un reklāma
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne

Mērķis

Sniegt priekšstatu par reklāmas vietu integrētā mārketinga komunikācijā globālā tirgus kontekstā, iekļaujot starptautiskās reklāmas stratēģiju teorētiskos un praktiskos jautājumus. Reklāmas starptautiskā perspektīva iekļauj reklāmas kā mārketinga komunikācijas instrumenta izpratni, tās lomu un uzdevumus tirgvedībā.

Priekšzināšanas

Mārketingā, starptautiskajā mārketingā, e-mārketinga stratēģijās, vadības teorijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošais iegūst zināšanas par reklāmas un starptautiskās reklāmas lomu tirgvedībā, starptautiskās reklāmas kā mārketinga komunikācijas instrumenta teorētiskos un praktiskos aspektus.

Prasmes

Pratīs noteikt reklāmas veidus mārketinga stratēģijas izstrādē, spēs izvērtēt reklāmas kampaņas un to sniegtās priekšrocības.

Kompetences

Spēs organizēt reklāmas procesu uzņēmumā, kā arī izstrādāt mārketinga stratēģiju.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVM3MaģistrsIerobežota izvēleSanta Bormane