Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Marta Urbāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Starptautiskās tiesības

Mērķis

Radīt studējošajiem izpratni par tiesībām, kas regulē starptautiskos biznesa procesus un veicināt iegūto zināšanu izmantošanu praktiskajā uzņēmējdarbībā un starptautiskajā biznesā, ievērojot regulējošās tiesību normas.

Priekšzināšanas

Kursa apguvei studējošajiem nepieciešamas priekšzināšanas tiesību pamatos, kā arī uzņēmējdarbībā.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīga kursa apguves rezultātā studējošie iegūs zināšanas par starptautisko līgumu būtiskajām sastāvdaļām, tiesiskajiem riskiem, kas saistīti ar starptautiskajiem līgumiem, piemērojamām tiesību normām starptautisko darījumu strīdu risināšanā, piemērotākajām metodēm starptautisko strīdu risināšanā, starptautisko intelektuālo īpašumu tiesību aktualitātēm un starptautiskajām investīciju tiesībām.

Prasmes

Sekmīga kursa apguves rezultāta studējošie analizēs un izvērtēs starptautiskā biznesa tiesiskās problēmas, kas ir saistītas ar starptautisko darījumu tiesiskajiem riskiem: piemērojamām tiesību normām, strīdu izšķiršanu starptautisko darījumos; argumentēti diskutē par starptautiskā biznesa tiesību aktuālajām problēmām, pieņem situācijai atbilstošus lēmumus uzņēmējdarbībā, ievērojot starptautiskā biznesa regulējošās tiesību normas.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie būs kompetenti izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas dažādu situāciju analīzei starptautiskajā biznesā.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTM2MaģistrsIerobežota izvēle
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTMe2MaģistrsIerobežota izvēle
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVM2MaģistrsIerobežota izvēle
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVMe2MaģistrsIerobežota izvēle