Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Jānis Grasis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Starptautiskās tiesības

Mērķis

Sniegt studentiem pamatzināšanas par darījumu veikšanu ar ārvalstu sadarbības partneriem. Tiek apskatītas fizisko un juridisko personu īpatnības, starptautiskās tirdzniecības un kravu pārvadājumu veikšanas pamatjautājumi, kā arī norēķinu veidi starptautiskajā tirdzniecībā. Tiek sniegts īss ieskats arī kolīziju tiesībās.

Priekšzināšanas

Starptautiskās publiskās tiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie:
1. Izskaidro svarīgākos starptautisko privāttiesību jēdzienus.
2. Apraksta galvenos starptautisko privāttiesību institūtus.
3. Salīdzina starptautiskās privāttiesības un publiskās tiesības.
4. Izskaidro tiesiskās darbības, kas jāveic juristam konkrētā kāzusā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie:
1. Apkopo būtisko juridisko informāciju.
2. Veic problēmsituācijas analīzi.
3. Lieto starptautisko privāttiesību terminus.
4. Prezentē savu pozīciju konkrētā strīdus jautājumā.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie:
1. Izmanto apgūtās zināšanas praksē.
2. Interpretē tiesību normas.
3. Loģiski noformulē savu viedokli par strīdus situāciju.
4. Vērtē konkrēto juridisko kāzusu.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZN5BakalaursObligātsJūlija Muraru-Kļučica
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZ4BakalaursObligātsArtūrs Kurbatovs, Jānis Grasis
Tiesību zinātne, TZNz5BakalaursObligātsJūlija Muraru-Kļučica