Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Dite Liepa
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

1. Pilnveidot studentu zināšanas latviešu valodas praktiskajā stilistikā, īpaši – publicistikas (mediju valodas) stilā.
2. Pilnveidot praktiskās valodas (rakstos un mutvārdos) lietošanas prasmes, izvēlēties stilam, saturam un darba mērķim atbilstošus izteiksmes līdzekļus un satura ziņā precīzus vārdus (terminus, svešvārdus, vispārlietojamo leksiku), veicināt praktiska valodas lietojuma prasmes, bagātināt valodas izpratni un attīstīt valodas izjūtu pret ierobežotas leksikas kategorijām (aizguvumiem, profesionālismiem, slengu, atsevišķos gadījumos – eifēmismiem, jaundarinājumiem, t.s. modes vārdiem, precedenttekstiem utt.).
3. Prast izmantot, vērtēt un analizēt emocionāli ekspresīvo leksiku un tēlainās izteiksmes līdzekļus (epitetus, metaforas u.tml.).
4. Prast izvairīties no liekvārdības, stila neskaidrības un neprecizitātes, vingrināties formulēt savu domu skaidri, tieši, nepārprotami (morfostilistika), izmantojot atbilstoša stila leksiku (leksikostilistiska), izteikumu loģisku izkārtojumu, teikumu struktūru (sintakses stilistika).
5. Slīpēt praktiskā valodas lietojuma prasmes, rediģējot tekstu un tajā neiederīgos valodas izteiksmes līdzekļus.

Priekšzināšanas

Latviešu valodas zināšanas C līmenī (C1 vai C2) vai latviešu valoda – dzimtā valoda.

Rezultāti

Zināšanas

Pilnveidotas praktiskās rakstveida prasmes, īpaši pievēršot uzmanību stilistiski atbilstošu un iederīgu izteiksmes līdzekļu lietojumam.
Apgūtas un nostiprinātas zināšanas latviešu valodas praktiskajā stilistikā un literārajā rediģēšanā.

Prasmes

Praktiskas – attiecīgajā stilā (zinātniskajā, lietišķajā, publicistikas) iederīgas un atbilstošas – rakstīšanas un rediģēšanas prasmes.

Kompetences

1. Apgūtas un/ vai papildinātas latviešu valodas praktiskās stilistikas mutvārdu un rakstveida zināšanas.
2. Apgūtas un/ vai papildinātas morfostilistikas, leksikostilistiskas, teksta sintakses prasmes, kas piemērojamas attiecīgā stila un žanra tekstā.
3. Apgūtas praktiskas rediģēšanas iemaņas.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Multimediju komunikācija, MK4BakalaursIerobežota izvēleDite Liepa
Sabiedriskās attiecības, SA4BakalaursIerobežota izvēleDite Liepa
Žurnālistika, ZR4BakalaursIerobežota izvēleDite Liepa
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Multimediju komunikācija, MKN7BakalaursIerobežota izvēleDite Liepa