Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Ivans Jānis Mihailovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne

Mērķis

Pilnveidot zināšanas un prasmes par 21. gadsimta vadību ietekmējošo faktoru nozīmi stratēģiskās vadīšanas jaunā satura un metožu apgūšanā un to īstenošanā praksē.

Priekšzināšanas

Vadības pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie izprot stratēģiskās vadības būtību, pamatprincipus, pārzina stratēģiskās vadības organizēšanas metodes.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie analizē vadības procesu un darbību kopsakarības organizācijā, identificē problēmas.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie izstrādā problēmjautājumu risinājumus, pieņemot atbilstošus lēmumus par stratēģiju veidošanu, integrē iegūtās zināšanas un alternatīvus viedokļus par stratēģisko vadību.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība, SSAM1MaģistrsObligātsVairis Ļaudams