Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Santa Bormane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tirgzinības un reklāma
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Ekonomika; Tirgzinība

Mērķis

Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par tiešā un interaktīvā mārketinga specifiku un tā izmantošanas iespējām uzņēmuma produktu virzīšanas tirgū un izplatīšanas procesos, balstoties uz mērķauditorijas rīcības īpatnību pētīšanas rezultātiem un uzņēmuma mārketinga mērķiem.

Priekšzināšanas

Starptautiskais mārketings.

Rezultāti

Zināšanas

Padziļina teorētiskās zināšanas par tiešā un interaktīvā mārketinga procesu būtību, nepieciešamību un veidošanu.
Iegūst teorētiskas zināšanas par interneta projektu veidošanu un vadīšanu, par interneta veikalu funkcionēšanas mārketinga aspektiem.
Iegūst teorētiskas zināšanas par interaktīvo mārketinga komunikāciju interneta vidē.
Attīsta savas analītiskās domāšanas spēju un nodrošina sev nepieciešamo teorētisko bāzi tiešā un interaktīvā mārketinga jomā.

Prasmes

Spēj veikt mārketinga situācijas analīzi interneta vidē.
Veido interneta projektus, pamatojoties uz satura mārketinga principiem.
Izstrādā interaktīvās mārketinga komunikācijas stratēģiju.
Lieto tiešā mārketinga instrumentus mārketinga stratēģijā.
Analizē un vērtē interaktīvā mārketinga problēmas un risinājumus un izmanto iegūtās prasmes praktiskā darbībā.

Kompetences

Spēj noteikt mārketinga uzdevumus un to īstenošanas iespējas interneta vidē.
Iegūst iemaņas vākt un apkopot mārketinga informāciju interneta vidē.
Iegūst iemaņas veidot pircēju un klientu datu bāzes.
Iegūst iemaņas veidot interneta projektus un novērtēt to efektivitāti.
Spēj patstāvīgi analizēt, salīdzināt un objektīvi vērtēt tiešā un interaktīvā mārketinga dažādas problēmas un risinājumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR3BakalaursIerobežota izvēleSanta Bormane