Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Jānis Ievītis
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Sniegt zināšanas par Latvijas tiesību aizsardzības iestāžu sistēmu, darbības saturu, principiem, kompetenci, kā arī struktūras īpatnībām.

Uzdevumi:
1. veicināt studentu izpratni par Latvijas tiesību aizsardzības iestādēm, to sistēmu;
2. veicināt studentu izpratni par normatīvajiem aktiem, kas regulē šo iestāžu darbību;
3. veicināt studentu izpratni par atsevišķu iestāžu struktūru, darbības principiem, kompetenci un amatpersonu pilnvarām.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Students apguvis Latvijas tiesību aizsardzības iestāžu sistēmu; students apguvis normatīvo aktu bāzi; students apguvis atsevišķu Latvijas tiesību aizsardzības iestāžu struktūru, darbības principus un kompetenci; students apguvis atsevišķu Latvijas tiesību aizsardzības iestāžu amatpersonu pilnvaras.

Prasmes

Patstāvīgi orientējas Latvijas tiesību aizsardzības iestāžu sistēmā; patstāvīgi orientējas normatīvo aktu bāzē, kas regulē Latvijas tiesību aizsardzības iestāžu darbību; patstāvīgi orientējas atsevišķu Latvijas tiesību aizsardzības iestāžu struktūrā, darbības principos un kompetencē; patstāvīgi orientējas atsevišķu Latvijas tiesību aizsardzības iestāžu amatpersonu pilnvarojumā.

Kompetences

Spēj patstāvīgi orientēties Latvijas tiesību aizsardzības iestāžu sistēmā; spēj patstāvīgi orientēties Latvijas tiesību aizsardzības iestāžu darbību regulējošos normatīvajos aktos; spēj patstāvīgi orientēties Latvijas tiesību aizsardzības iestāžu struktūrā, darbības principos un kompetencē; spēj patstāvīgi orientēties Latvijas tiesību aizsardzības iestāžu amatpersonu pilnvarojumā.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs, PDPNvp8BakalaursIerobežota izvēleJānis Ievītis