Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Andrejs Vilks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Prast izvērtēt ES institūciju nozīmi un būtību, to atbilstību starptautiskajām tiesībām; spēt kritiski analizēt ES institūciju darbības tiesisko mehānismu stiprās puses un nepilnības; prast veikt patstāvīgu pētījumu par ES institūcijām; prast formulēt patstāvīgus un atšķirīgus viedokļus un vērtējumus par ES institūciju darbības konkrētajām izpausmēm.

Priekšzināšanas

Apgūts kurss "Tiesību aizsardzības iestādes".

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie izprot tiesību aizsardzības institucionālo sistēmu Eiropas Savienībā. Spēj identificēt konkrētas Eiropas Savienības tiesību aizsardzības institūcijas, zina to kompetenci, to darbības funkcijas un formas. Studējošie spēj daudzpusīgi analizēt un izprast tiesību aizsardzības iestāžu darbības problēmas un piedāvāt to risinājumu iespējas.

Prasmes

Studējošie spēj patstāvīgi pielietot iegūtās zināšanas sadarbības nodrošināšanā ar Eiropas Savienības tiesību aizsardzības institūcijām. Prot argumentēti veidot komunikāciju ar Eiropas Savienības institucionālās sistēmas iestādēm, atbilstoši to kompetencei, analizēt un izvērtēt Eiropas Savienības institucionālās sistēmas iestāžu darbības rezultivitāti un efektivitāti.

Kompetences

Studējošie spēj integrēt zināšanas, lai patstāvīgi formulētu un kritiski analizētu ar tiesību aizsardzības institucionālo sistēmu Eiropas Savienībā saistītas juridiska rakstura teorētiskās un praktiskās problēmas. Demonstrē prasmi pamatot savus secinājumus un sniegt konkrētus priekšlikumus Eiropas Savienības tiesību aizsardzības institucionālās sistēmas darbībā identificēto problēmu risināšanai un tiesiskā regulējuma pilnveidei.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMjaz2MaģistrsObligāts
Tiesību zinātne, TZMa3MaģistrsObligāts
Tiesību zinātne, TZMpz 2MaģistrsObligāts
Tiesību zinātne, TZMjvpz 2MaģistrsObligāts
Tiesību zinātne, TZMjz 2MaģistrsObligāts