Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Andris Ārgalis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija

Mērķis

Dot iespēju studentiem iegūt izpratni un zināšanas par sociālo sfēru regulējošiem tiesību aktiem, to hierarhiju, sociālo tiesību lomu, nozīmi un praktisko pielietošanu, kā arī sociālo tiesību realizējošo mehānismu, normatīvo un institucionālo sistēmu.

Priekšzināšanas

Vispārējie tiesību pamati, cilvēktiesības, prasme lietot internetu.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti iegūs zināšanas par sociālās sfēras regulējošiem tiesību aktiem, sociālo tiesību specifiku un valsts sniegto garantiju izmantošanas iespējām, zinās tiesību aktu avotus, to atšķirību un zinās, kā precīzi piemērot sociālās jomas tiesību aktus, kā arī sniegt konsultācijas klientiem valsts sniegto sociālo garantiju izmantošanā.

Prasmes

Studenti iegūst prasmi orientēties, saprast, izmantot un pielietot normatīvos aktus valsts sociālo garantiju iegūšanai un pareizai izpratnei par to saņemšanu.

Kompetences

Studenti spēs orientēties sociālo tiesību sistēmā, patstāvīgi risināt jautājumus, kas saistīti ar sociālo tiesību pielietošanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD4BakalaursObligāts