Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Ķirurģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Vilnis Lietuvietis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Studenti gūst zināšanas par uroloģisko slimību būtību, etioloģiju, patoģenēzi, klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principiem, profilaksi.

Priekšzināšanas

Cilvēka uroģenitālās sistēmas orgānu anatomija, fizioloģija un patoloģija, propedeitikas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgi apgūta studiju kursa rezultātā students būs apguvis zināšanas un spēs:
• pastāstīt par uroloģisko slimību būtību, to izcelšanos, patoģenēzi;
• raksturot minēto uroloģisko slimību klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principus, profilaksi;
• aprakstīt minēto uroloģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi, profilaksi, atpazīt šo slimību klīnisko ainu un iespējamās komplikācijas, uzskaitīt mūsdienu klīniskās, laboratoriskās un instrumentālās slimnieku izmeklēšanas metodes, kā arī šo slimību ķirurģiskās ārstēšanas metodes un indikācijas to pielietošanai.

Prasmes

Sekmīgi apgūta studiju kursa rezultātā students pratīs:
• izmeklēt uroloģisko slimnieku;
• veikt uroloģiska pacienta sūdzību un anamnēzes noskaidrošanu;
• veikt uroloģiska pacienta fizikālo izmeklēšanu ar palpācijas, perkusijas un auskultācijas metodi un no tām atvasinātām metodēm;
• veikt vīrieša un sievietes urīnpūšļa kateterizāciju (uz mulāžas);
• veikt rektālo izmeklēšanu (uz mulāžas).

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi:
• analizēt uroloģiska slimnieka izmeklēšanā iegūtos datus;
• sastādīt uroloģiskam slimniekam nepieciešamās laboratoriskās un instrumentālās izmeklēšanas plānu;
• analizēt konkrētu uroloģisko situāciju, interpretēt laboratorisko un instrumentālo izmeklēšanas metožu datus;
• argumentēt, loģiski pamatot un formulēt izvērstu klīnisko diagnozi;
• izstrādāt rīcības taktiku attiecībā uz konkrētu uroloģisku klīnisko situāciju;
• formulēt indikācijas konservatīvai un operatīvai ārstēšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF10MaģistrsObligātsIvars Kukulis, Inese Tikmere, Vilnis Lietuvietis, Arvis Freimanis, Kļims Ļeoņenko, Juris JansonsLinards Rēdmanis,
Medicīna, SSNMF10MaģistrsObligātsIvars Kukulis, Linards Rēdmanis, Inese Tikmere, Arvis Freimanis, Juris Jansons, Kļims Ļeoņenko
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz10MaģistrsObligāts
Medicīna, MF9MaģistrsObligāts