Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Ilze Bērziņa
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar policijas struktūrvienību darba organizācijas specifiku un kompetenci sadarbojoties ar iedzīvotājiem.
Uzdevumi: veidot praktiskas iemaņas komunikācijā ar situācijās iesaistītajām pusēm, citām valsts un pašvaldību iestādēm, dažādām iedzīvotāju grupām. Veikt preventīvo darbu, pievēršot īpašu uzmanību naida noziegumu un vardarbības, prevencijai.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas par policijas darbu un kārtības policijas darbu

Rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par uz sabiedrību vērsta policijas darba metodēm Latvijā un ārvalstīs.

Prasmes

Prasmes pielietot šīs metodes ikdienas policijas darbā, iemaņas izmantot iegūtos rezultātus darba plānošanai un noziedzības mazināšanai.

Kompetences

Spēj pildīt noteiktos pienākumus atbilstīgi izteiktajām prasībām darbam ar sabiedrību.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs, PDPNvp7BakalaursIerobežota izvēleIlze Bērziņa, Ieva Bērziņa