Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Signe Tomsone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Kursa mērķis ir attīstīt zināšanas un prasmes plānot un īstenot sistemātisku pārskatu par specifiskiem klīniskiem jautājumiem rehabilitācijā un kritiski analizēt pārskatā iekļautos zinātniskos pētījumus un to rezultātus; attīstīt prasmes izmantot zinātniskos pierādījumus praksē, pieņemot lēmumus, kas sekmē labākus pacientu rehabilitācijas procesa rezultātus.

Priekšzināšanas

Zinātnisko pētījumu metodoloģijas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūs pamatzināšanas novērtēt, atšķirt un izklāstīt dažādus zinātnisko pierādījumu veidus un to piemērošanu rehabilitācijas praksē.

Prasmes

Students apgūs prasmi izvirzīt atbilstošus klīniskos jautājumus, izveidot informācijas meklēšanas plānu, lai atrastu pierādījumus, kas attiecas uz rehabilitācijas praksi. Integrēt pierādījumus, lai pieņemtu argumentētu lēmumu. Pratīs kritiski izvērtēt zinātniskos pētījumus par specifiskiem rehabilitācijas prakses jautājumiem. Spēs apspriest klīniskās pieejas priekšrocības un trūkumus, lai pieņemtu lēmumu praksē.

Kompetences

Students spēs patstāvīgi analizēt informāciju un izstrādāt stratēģiju, lai uzlabotu rehabilitācijas praksi izmantojot zinātniskos pierādījumus. Spēs apkopot sistemātiskas informācijas meklēšanas rezultātus attiecībā uz specifisku klīnisko problēmu un integrēt tos lēmuma pieņemšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Rehabilitācija, REHM1MaģistrsObligātsDaiga Spila, Katharina Margareta Stibrant-Sunnerhagen, Signe Tomsone, Anita Vētra, Dace Stirāne