Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Māra Grundmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Iepazīstināt studējošos ar zinātniski pamatotām atziņām un aktualitātēm uztura zinību jomā saistībā ar veselības veicināšanu. Veidot izpratni par ar uzturu saistītas informācijas iegūšanas un apstrādāšanas metodēm un to analītisku novērtējumu.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomija, fizioloģija, bioķīmija.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie spēs parādīt uztura zinātnes jomai raksturīgās zināšanas, kā arī svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

Prasmes

Studējošie pratīs formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus uztura jomā un argumentēti diskutēt.

Kompetences

Studējošie spēs patstāvīgi iegūt, analizēt un pielietot informāciju.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi, C-kursi 2Free choice
Fizioterapija, RFFMv2MaģistrsObligātsMāra Grundmane
Fizioterapija, RFFM1MaģistrsObligāts