Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Vita Savicka
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sporta treneris; Sociālā labklājība un sociālais darbs; Sabiedrības veselība; Veselības vadība; Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Bibliotēkzinātne

Mērķis

Veidot izpratni par sociālo un veselības komunikāciju. Apgūt zināšanas par teorijām, kas apraksta cilvēka uzvedības maiņas procesu.

Priekšzināšanas

Sabiedrisko attiecību principi un metodes, sabiedrisko attiecību ētika, komunikācijas teorijas.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pārzina jēdzienus, definīcijas un teorijas pamatprincipus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj izvēlēties komunikācijas mērķim atbilstošas sociālās un veselības komunikācijas pieejas un teorijas.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj integrēt teorētiskās zināšanas komunikācijas stratēģiju izstrādē, kas vērstas uz sabiedrības un indivīdu uzvedības maiņu.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedriskās attiecības, SA3BakalaursIerobežota izvēleVita Savicka