Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilze Ansule
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vecmāšu zinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Valsts pārbaudījums profesionālā bakalaura studiju programmā “Vecmāte” tiek organizēts saskaņā ar Rīgas Stradiņa universitātes Studiju reglamentu, RSU Valsts pārbaudījuma nolikumu un SVSLF domē apstiprināto Valsts pārbaudījuma norises kārtību "Vecmātes" programmā. Valsts pārbaudījums sastāv no valsts eksāmena un noslēguma darba aizstāvēšanas.
Valsts pārbaudījuma mērķis ir pārbaudīt sasniegtos studiju rezultātus, atbilstoši studiju programmas mērķiem un saturam, piešķirtajai kvalifikācijai.

Priekšzināšanas

Studiju programmas apgūšana.

Rezultāti

Zināšanas

Piešķirtajai kvalifikācijai un profesijas standartam.

Prasmes

Piešķirtajai kvalifikācijai un profesijas standartam.

Kompetences

Piešķirtajai kvalifikācijai un profesijas standartam.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.