Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Eva Cela
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Valsts pārbaudījums profesionālā bakalaura studiju programmā “Māszinības” tiek organizēts saskaņā ar Rīgas Stradiņa universitātes Studiju reglamentu, RSU Valsts pārbaudījuma nolikumu un SVSLF domē apstiprināto Valsts pārbaudījuma norises kārtību Māszinības programmā.
Valsts pārbaudījuma mērķis ir pārbaudīt sasniegtos studiju rezultātus, atbilstoši studiju programmas mērķiem un saturam, piešķirtajai kvalifikācijai.

Priekšzināšanas

Studiju programmas apgūšana.

Rezultāti

Zināšanas

Zināšanas atbilstoši piešķirtajai kvalifikācijai un profesijas standartam.

Prasmes

Prasmes atbilstoši piešķirtajai kvalifikācijai un profesijas standartam.

Kompetences

Kompetences atbilstoši piešķirtajai kvalifikācijai un profesijas standartam.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF8BakalaursObligāts
Māszinības, LFMZFb8BakalaursObligāts
Vecmāte, MZFVb8BakalaursObligāts