Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Jānis Moors
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne

Mērķis

Radīt sociālā darba studentiem priekšstatu par valsts, suverenitātes jēdzienu, Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību pamatiem un valsts funkcionēšanas principiem. Veidot izpratni par valsts un tiesību mijiedarbību, tiesību lomu sabiedrībā, tiesību nozīmi un vietu mūsdienu demokrātiskā valstī. Studenti apgūs prasmi orientēties normatīvo aktu struktūrā, tiesību nozaru atšķirībās (konstitucionālās, civiltiesiskās, administratīvās, kriminālās tiesības) un prasmi sameklēt, izmantojot normatīvo aktu bāzes, konkrētai situācijai atbilstošos likumus. Studentiem tiks sniegts ieskats par personas nepieciešamo rīcību savu interešu aizstāvībai tipiskākajās tiesiskajās situācijās. Studenti iegūs priekšzināšanas to studiju priekšmetu apguvei, kuros apskata sociālajā darbā pielietojamās juridiskās procedūras.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti iegūst zināšanas par tiesību sistēmas, valsts un pašvaldību funkcionēšanas pamatprincipiem; nepieciešamo rīcību personas tiesību un interešu nodrošināšanai.

Prasmes

Studenti iegūs prasmes lietot normatīvo aktu publiskās datu bāzes, atrast nepieciešamos aktus; sagatavot pieteikumus valsts iestādēm un tiesai.

Kompetences

Studenti spēs orientēties tiesību aktu sistēmā un Latvijas un Eiropas Savienības iestāžu struktūrā pēc to kompetences.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD1BakalaursObligāts
Sociālais darbs, SDN1BakalaursObligāts