Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Eva Cela
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par veselības aprūpes organizācijas, politikas un finansēšanas jautājumiem Latvijā un pasaulē. Iepazīstināt studentus ar menedžmenta teorētiskākiem pieņēmumiem un praktiskām metodēm, to pielietojuma iespējām. Sniegt izpratni par kvalitātes vadības sistēmu veselības aprūpes sistēmā.

Priekšzināšanas

Veselības aprūpes vēsture, filozofija un medicīnas ētika, ievads uz pierādījumiem balstītā aprūpē, sabiedrības veselība un epidemioloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs definēt veselības aprūpes politiku, Latvijas veselības aprūpes politikas dokumentus. Formulēt un izskaidrot veselības aprūpes finansēšanas sistēmu Latvijā un citās Eiropas valstīs. Definēt Latvijas veselības aprūpes organizatorisko struktūru, veselības aprūpes līmeņus. Spēs aprakstīt vispārējās vadības principu pielietojumu un īpatnības valsts veselības aprūpes sistēmā. Zinās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs vērtēt Latvijas veselības aprūpes sistēmu dokumentus, prasības māsas prakses kontekstā. Spēs orientēties veselības aprūpes organizatoriskajā struktūrā un tās vadībā. Spēs strādāt ar pamata IT veselības nozares elektroniskām informācijas sistēmām (Ārsta birojs; e-veselība).

Kompetences

Spēs pamatot savas un citu veselības aprūpes speciālistu profesionālās darbības robežas veselības aprūpes politiku un tiesību aktu kontekstā; attiecināt dažādus veselības aprūpes politikas dokumentus un tiesību aktus uz konkrētu pacientu/klienta situāciju; analizēt, izvērtēt, sintezēt un veidot ieteikumus par atsevišķiem veselības aprūpes sistēmas aspektiem; analizēt kvalitātes vadības sistēmas pamatprincipus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, LFMZFb3BakalaursObligātsEva Cela, Undīne Bušmeistere
Māszinības, MZF3BakalaursObligātsEva Cela, Undīne Bušmeistere