Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Laura Šāberte
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Civiltiesības

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar veselības aprūpes organizācijas pamatjautājumiem, tiesību uz veselības aizsardzību tvērumu un funkcionēšanu praksē, cita starpā pētot veselības aizsardzības un aprūpes organizāciju kompetences un darbību gan starptautiski, gan Latvijā. Iepazīstināt studentus ar veselības aprūpes organizāciju tiesību vietu un lomu tiesību sistēmā, avotiem, vispārīgajiem jēdzieniem. Attīstīt studentu izpratni un analītiskās prasmes, risinot aktuālus veselības aizsardzības un aprūpes organizāciju tiesību problēmjautājumus.

Priekšzināšanas

Tiesību teorija. Cilvēktiesības. Administratīvās tiesības. Administratīvais process. Komerctiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti zina veselības aprūpes organizācijas vietu un lomu tiesību sistēmā, veselības aprūpes organizācijas tiesiskos pamatjautājumus un aktuālās attīstības tendences, veselības aprūpes organizācijas tiesību jēdzienus. Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj integrēt iegūtās zināšanas un dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā.

Prasmes

Studenti prot analizēt praktiskus veselības aprūpes organizācijas tiesību piemērus. Studenti prot veikt pētījumus šajā jomā, detalizēti analizēt tiesu praksi, paust argumentētu viedokli, iegūt un/vai sagatavot nepieciešamos dokumentus veselības aprūpes organizācijas tiesību jomā. Studenti spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītām problēmām veselības aprūpes jomā gan ar nozares speciālistiem, gan ar citām personām.

Kompetences

Studenti ir kompetenti risināt veselības aizsardzības un organizācijas problēmjautājumus, kā arī ir ieguvuši prasmes veikt multidisciplinārus pamata pētījumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz6BakalaursIerobežota izvēleLaura Šāberte
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZN6BakalaursIerobežota izvēleLaura Šāberte
Tiesību zinātne, TZ4BakalaursIerobežota izvēleLaura Šāberte