Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Maija Pozemkovska
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Medicīnas vēsture

Mērķis

Paplašināt vispārējo redzesloku, veicinot zinātnisku domāšanu; saistīt medicīnas attīstību ar zinātnes attīstību citās jomās.

Priekšzināšanas

Pasaules vēsturē, Latvijas vēsturē un dabaszinātnēs.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūs pamatzināšanas medicīnas vēsturē un māku saistīt medicīnas attīstību ar zinātnes attīstību citās jomās.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs salīdzināt un novērtēt atklājuma nozīmi medicīnas vēsturē, spēs izprast dzemdību palīdzības vēsturisko nozīmi.

Kompetences

Iepazīt medicīnas evolūciju pasaulē un Latvijā; apgūt prasmi pētīt vēstures avotus, kas atspoguļo cilvēku darbību medicīnas jomā, apkopot faktus par atklājumiem, notikumiem, procesiem medicīnā un dzemdību palīdzībā, sistematizēt tos un izdarīt teorētiskus vispārinājumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb1BakalaursObligātsMaija Pozemkovska