Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Zane Gulbe
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija

Mērķis

Attīstīt maģistrantu izpratni par veselības psiholoģijas jautājumiem, fokusējoties uz indivīda veselības uzvedību un tās maiņu, stresa pārvarēšanu, slimības uztveri un reprezentāciju, komunikāciju veselības aprūpes vidē, kā arī attīstīt maģistrantu prasmes un kompetenci zināšanas veselības psiholoģijā sasaistīt ar/attiecināt uz veselības komunikācijas praksi dažādās mērķgrupās.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

• Nosauc un raksturo veselības psiholoģijas mērķus, uzdevumus, metodoloģiskos pamatprincipus.
• Apraksta stresa un personības faktoru saistību ar veselību.
• Nosauc un raksturo slimības uztveri, reprezentāciju un simptomu interpretāciju veidojošos faktorus.
• Nosauc un raksturo faktorus, kas ietekmē veselības uzvedību hronisku slimību pacientiem un galvenās psiholoģisko intervenču grupas.
• Nosauc veselības uzvedības modeļus veidojošos faktorus.
• Raksturo indivīdu komunikāciju veselības aprūpes vidē.

Prasmes

• Identificē stresa un personības faktoru ietekmi, diskutējot par slimības uztveri, reprezentāciju, hronisku slimību pacientu veselības uzvedību, veselības uzvedības modeļiem un indivīdu komunikāciju veselības aprūpes vidē.
• Salīdzina dažādus veselības uzvedības modeļus un pārskata veselības uzvedības maiņas nosacījumus.
• Interpretē plašsaziņas līdzekļos aprakstītās problēmsituācijas saistībā ar veselības psiholoģijā veiktiem pētījumiem par komunikāciju veselības aprūpes vidē.

Kompetences

Raksturo un pielieto veselības psiholoģijas koncepcijas komunikācijā ar indivīdu dažādās mērķgrupās.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Mākslas terapija, RFMT5MaģistrsIerobežota izvēle
Veselības komunikācija, VKM1MaģistrsIerobežota izvēle